Routekaart verduurzaming

Wat betekent de recente uitwerking van het Klimaatakkoord voor woningcorporaties? In hoeverre moet je nu als corporatie je eigen verduurzamingsplannen op strategische hoofdlijnen aanpassen? De routekaart is hét instrument om scenario's uit te werken voor je verduurzamingsplannen. Door te draaien aan de knoppen krijg je inzicht in het effect van bijvoorbeeld fasering over de ingrepen in tijd, alternatieve temperatuurniveaus en toepassing van de hybride warmtepomp. De routekaart geeft inzicht in de (on)zekerheid over de Transitievisie warmte. Als er wijzigingen zijn in de plannen daarvoor van een buurt, kun je die invoeren en zo het effect zien. Verschillende corporaties zijn hier al mee bezig. Vanuit de kennis van het eigen bezit kan jouw corporatie het gesprek met de gemeente aangaan over de Transitievisie warmte. 

Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling