Aedes Routekaart: veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 23 juni 2021
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Hier vind je de meest gestelde vragen over de Aedes Routekaart. Deze veelgestelde vragen hebben we opgesteld aan de hand van de vele vragen van leden op verschillende momenten. Deze vragen en antwoorden zullen we regelmatig actualiseren en updaten

Hoe, wat en waarom van de Aedes Routekaart 

 • Wat is de Aedes Routekaart?
 • Waarom nu een nieuwe Aedes Routekaart?
 • Wat kunnen woningcorporaties doen richting 2050?
 • Wat kunnen woningcorporaties doen richting 2030?
 • Is de Aedes Routekaart bruikbaar bij de inventarisatie van de Nationale Prestatieafspraken?
 • Wat biedt de Aedes Routekaart?
 • Hoe werkt de Aedes Routekaart?
 • Waarom is de slogan Samen naar CO2-neutraal?
 • Is de Aedes Routekaart bruikbaar voor het maken van prestatieafspraken?
 • Gaat Aedes deze routekaart gebruiken voor de lobby?
 • Wat is de relatie tussen de Aedes Routekaart en de Aedes-Benchmark?
 • Is de routekaart anders dan bekende tools voor verduurzamingsplannen?   

Hoe doe ik mee met de Aedes Routekaart?    

 • Welke medewerkers kunnen betrokken worden bij het invullen van de routekaart?
 • Waarom heeft Aedes een eerste contactpersoon nodig en welke informatie vraagt Aedes aan die contactpersoon?
 • Waar kan ik de contactpersonen aanmelden en gegevens wijzigen?
 • Hoe blijf ik geïnformeerd over de Aedes Routekaart?     

Het invullen van de Aedes Routekaart    

 • Databestand gebouwkenmerken
 • Het 'TVW scherm' werkt met buurten. Hoe kan ik de buurten in een wijk in beeld brengen?
 • Waarom wordt onze zeer goed geïsoleerde woning in de routekaart nog niet herkend als NOM-ready?
 • Voor een complex met complexstrategie verkoop wordt het ambitieniveau verlaagd naar ‘Niet voldoen aan de Standaard’. Toch zijn er wel kosten voor de schil opgenomen. Hoe kan dat?
 • Kan ik ook nieuwbouw toevoegen aan de Aedes Routekaart?
 • De CO2-uitstoot staat in de portefeuillerapportage 2050 niet op 0. Hoe kan ik met de keuzes sturen op CO2-neutraliteit?
 • Is het mogelijk gezamenlijk een totaaloverzicht binnen een regio te maken?
 • Kunnen studentenwoningen en zorgvastgoed ook worden ingevuld in de Aedes Routekaart?    

Aedes Routekaart: inzicht in de kosten

 • De opgave van kosten geeft geen afgeronde getallen, is de onderbouwing van de kosten beschikbaar?
 • Kan ik de kosten voor bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw ook met eigen cijfers overrulen?
 • In welke mate is aanbrengen van triple glas of vervangen van houten vloeren verwerkt in de kosten?
 • Waarom zijn er geen Infraroodpanelen meegenomen?
 • Vanwaar de keuze voor 6 zonnepanelen bij zowel EGW als MGW?
 • Welke kosten worden meegenomen bij de overstap naar elektrisch koken?
 • Is er geen onderscheid bij aansluiting op warmtenet tussen EGW en MGW?
 • Is de aanname van Opgaven en Middelen voor de reductie van de vervangingskosten van een warmtepomp niet te optimistisch?
 • Voor de kosten van vervanging en onderhoud wordt naar het verschil ten opzichte van de gasketel gekeken. Waarop is de aanname voor een warmtenet gebaseerd?
 • Is er bij vervangende nieuwbouw ook rekening gehouden met de waarde opoffering van het bestaande bezit?

Aedes Routekaart: inzicht in CO2-besparing

 • Hoe wordt gerekend met de CO2-uitstoot van het type warmtebron van een warmtenet? Bijvoorbeeld: bij sommige warmtenetten is dat nog fossiele restwarmte.
 • Is er ook een overzicht van alle omrekenwaarden? 
 • Hoe gaat de routekaart om met de verrekening van zonnepanelen?  Zonnepanelen zijn immers gerelateerd aan het persoonsgebonden energiegebruik van de huurders.

Aedes Routekaart: Rapportage    

 • Krijg ik ook een financieel overzicht per tien jaar te zien bij de te maken keuzes?
 • Kan ik data exporteren naar Excel?
 • Kan ik de resultaten van verschillende corporaties in een gebied/wijk combineren?    

Meer informatie over de Aedes Routekaart