Aedes Routekaart: veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 23 juni 2021
Expert
Pauline Poeze
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de Aedes Routekaart. Deze veelgestelde vragen hebben we opgesteld aan de hand van de vele vragen van leden op verschillende momenten. Deze worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld.

Hoe, wat en waarom van de Aedes Routekaart 

 • Wat is de Aedes Routekaart?
 • Waarom nu een nieuwe Aedes Routekaart?
 • Wat kunnen woningcorporaties doen richting 2050?
 • Wat biedt de Aedes Routekaart?
 • Hoe werkt de Aedes Routekaart?
 • Waarom is de slogan Samen naar CO2 neutraal?
 • Is de Aedes Routekaart bruikbaar voor het maken van prestatieafspraken?
 • Is bekend hoeveel corporaties hebben meegedaan met de vorige routekaart?
 • Gaat Aedes deze routekaart gebruiken voor de lobby?
 • Wat is de relatie tussen de Aedes Routekaart en de Aedes-Benchmark?
 • Is de routekaart anders dan bekende tools voor verduurzamingsplannen?    

Hoe doe ik mee met de Aedes Routekaart?    

 • Welke medewerkers kunnen betrokken worden bij het invullen van de routekaart?
 • Waarom heeft Aedes een eerste contactpersoon nodig en welke informatie vraagt Aedes aan die contactpersoon?
 • Waar kan ik de contactpersonen aanmelden en gegevens wijzigen?    

Planning van de Aedes Routekaart  

 • Wat is de planning voor de Aedes Routekaart?
 • Wat kunnen corporaties de komende tijd verwachten?
 • Hoe  kunnen corporaties nu al aan de slag met de Aedes Routekaart?
 • Kan ik niet beter wachten tot de gemeente haar Transitievisie warmte heeft bepaald?
 • Mijn gemeente heeft de Transitievise warmte al afgerond. Is het dan nog zinvol de routekaart in te vullen?
 • Mijn adviseur raadt aan te wachten tot Vabi 8.3, of zelfs tot juni
 • We zien dat de  NTA8800 negatief verschoven zijn, en we hebben nu weer E/F woningen. We willen nu eerst onze data controleren.

Aedes Routekaart: warmtevraag beperken    

 • Wat is de Standaard?
 • Is de Standaard al bekend? 
 • Wat is het verschil tussen de Standaard en de nieuwe energielabels op basis van de NTA8800?
 • Gebruikt de Aedes Routekaart de nieuwe NTA8800-labels?    

Aedes Routekaart: aansluiten op aardgasvrije bron    

 • Wat is de Transitievisie warmte?
 • Wat is de Startanalyse van de Leidraad?
 • Wat moet je weten om tot een meer realistische invulling te komen?
 • Ben ik verplicht om de Transitievisie warmte van de gemeente te volgen, wat is de juridische status hiervan?
 • Is het niet beter te wachten met het invullen van de Aedes Routekaart tot de TVW klaar is?
 • Gemeenten zijn soms nog lang niet toe aan het vastleggen van scenario's. Moeten corporaties daarop wachten of moeten ze zelf initiatief nemen?
 • Als de TVW al bekend is, kan ik dan het aardgasvrij alternatief per buurt, dat daar in staat, invullen in de Aedes Routekaart?    

Het invullen van de Aedes Routekaart    

 • Hoeveel tijd kost het invullen van de routekaart?
 • Databestand gebouwkenmerken
 • Hoe kan ik bulkinvoer toepassen?
 • Toetsnavigatie
 • Het TVW scherm werkt met buurten. Hoe kan ik de buurten in een wijk in beeld brengen?
 • Waarom wordt onze  zeer goed geïsoleerde woning in de routekaart nog niet herkend als NOM-ready?
 • Voor een complex met complexstrategie verkoop wordt het ambitieniveau verlaagd naar ‘Niet voldoen aan de Standaard’. Toch zijn er wel kosten voor de schil opgenomen. Hoe kan dat?
 • De CO2-uitstoot staat in de portefeuillerapportage 2050 niet op nul. Hoe kan ik met de keuzes sturen op CO2-neutraliteit?
 • Is het mogelijk gezamenlijk een totaaloverzicht binnen een regio te maken?
 • Kunnen  studentenwoningen of zorgvastgoed ook worden ingevuld in de Aedes Routekaart?    

Aedes Routekaart: inzicht in de kosten

 • De opgave van kosten geeft geen afgeronde getallen, is de onderbouwing van de kosten beschikbaar?
 • Kan ik de kosten voor bijvoorbeeld vervangende nieuwbouw ook met eigen cijfers overrulen?
 • De data van het prijspeil van verschillende bronnen voor de aannames van de kosten verschillen en zijn niet gelijk aan 2021. Hoe is dat verwerkt?
 • In welke mate is aanbrengen van triple glas of vervangen van houten vloeren verwerkt in de kosten?
 • Waarom zijn er geen Infraroodpanelen meegenomen?
 • Vanwaar de keuze voor zes zonnepanelen bij zowel EGW als MGW?
 • Welke kosten worden meegenomen bij de overstap naar elektrisch koken?
 • Is er geen onderscheid bij aansluiting op warmtenet tussen EGW en MGW?
 • Is de aanname van Opgaven en Middelen voor de reductie van de vervangingskosten van een warmtepomp niet te optimistisch?
 • Voor de kosten van vervanging en onderhoud wordt naar het verschil ten opzichte van de gasketel gekeken. Waarop is de aanname voor een warmtenet gebaseerd?
 • Is er bij vervangende nieuwbouw ook rekening gehouden met de waarde opoffering van het bestaande bezit?

Aedes Routekaart: inzicht in CO2-besparing

 • Hoe wordt gerekend met de CO2-uitstoot van het type warmtebron van een warmtenet? Bijvoorbeeld: bij sommige warmtenetten is dat nog fossiele restwarmte.
 • Is er ook een overzicht van alle omrekenwaarden? kWh/m2/jaar >> CO2 >> GJ ?
 • Hoe gaat de routekaart om met de verrekening van zonnepanelen?  Zonnepanelen zijn immers gerelateerd aan het persoonsgebonden energiegebruik van de huurders.

Aedes Routekaart: Rapportage    

 • Krijg ik ook een financieel overzicht per tien jaar te zien bij de te maken keuzes?
 • Kan ik data exporteren naar Excel?
 • Kan ik de resultaten van verschillende corporaties in een gebied/wijk combineren?    

Begrippen en definities in de Aedes Routekaart
   
Aedes Routekaart: gebruik van Vabi    

 • Wanneer  is het verstandig om over te stappen naar Vabi Assets Energie NTA8800?
 • Welke release van Vabi Assets NTA8800 volstaat straks om de Aedes Routekaart in te vullen?
 • Begrijp ik dat Vabi Standalone niet bruikbaar is?
 • Wat als de conversie naar Vabi nog de nodige vragen oplevert?
 • Maken we straks voor de Aedes benchmark een nieuwe export uit Vabi?
 • We zien dat de  NTA8800 negatief verschoven zijn, en we hebben nu weer E/F woningen. We willen nu eerst onze data controleren.
 • Als ik de  Vabi-data verrijk en deze vervolgens opnieuw inlees, moet ik dan al mijn werk opnieuw doen?    

Meer informatie over de Aedes Routekaart