Aan de slag met de Aedes Routekaart

Nieuws Nieuws · 16 februari 2021
Experts
Pauline Poeze
Adviseur Sectorontwikkeling
Jonne Siemens
Adviseur Nieuwbouw en Verduurzaming

In april heeft Aedes voor haar leden de nieuwe Routekaart gelanceerd. Daarmee kunnen corporaties de vraag beantwoorden in hoeverre er door de recente uitwerking van het Klimaatakkoord op strategische hoofdlijnen aanpassing nodig is van de eigen verduurzamingsplannen.

Om leden op weg te helpen met de Aedes Routekaart heeft Aedes verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. De Aedes Routekaart is een instrument dat Aedes haar leden aanbiedt om:

  • zicht te krijgen op het effect van de implementatie van de verwachte nieuwe Standaard op het eigen bezit;
  • vanuit de kennis van het eigen bezit het gesprek met de gemeente aan te gaan over de Transitievisie warmte. 

Aedes biedt voorafgaand, tijdens en na afloop van het invullen van de nieuwe routekaart een kennisprogramma aan. Op 10 februari konden leden een webinar bijwonen, die u hier kunt terugkijken:

Samen naar CO2 neutraal – Een nieuwe Routekaart

Het concept van de nieuwe Routekaart

Nu al aan de slag met de nieuwe Routekaart