De Renovatieversneller breidt uit

De Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie (NHDC) heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verduurzaming van ongeveer 3.000 woningen. 

Door inkoop te bundelen kunnen woningcorporaties sneller en goedkoper renoveren en verduurzamen. Corporaties die samenwerken krijgen daarbij ondersteuning via De Renovatieversneller. De woningcorporaties Pré Wonen, Kennemer Wonen, Elan Wonen, Woonwaard, Intermaris, Parteon en Wooncompagnie willen samen met uitvoerende partijen, zoals aannemers, ongeveer 3.000 woningen verduurzamen. De inkoop hiervoor hebben de corporaties gebundeld. Daardoor zullen investerings- en onderhoudskosten stapsgewijs dalen tot wel 15 procent over 5 jaar.

De Renovatieversneller en Aedes

De Renovatieversneller is een meerjarig landelijk ondersteuningsprogramma dat begeleiding, kennis en subsidie biedt aan corporaties en aanbieders op de markt. Partijen werken samen om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen. Aedes ontwikkelt samen met de Renovatieversneller het basisproces van gezamenlijk inkopen van renovaties vanuit het zogenoemde Collectief Professioneel Opdrachtgeverschap (CPO). In het eerste kwartaal van 2021 zal Aedes corporaties vanuit CPO verder ondersteunen in dit proces.

Lees meer over