Regio Zwolle maakt werk van klimaatadaptatie

De gemeente Zwolle stelde in september 2019 een strategie vast voor klimaatadaptatie in de stad. Daarin zijn ook de woningcorporaties SWZ, deltaWonen en Woningstichting Openbaar Belang en huurdersorganisaties betrokken. Ieder nemen zij een eigen deel van de strategie voor hun rekening.

Corporaties verdelen onderling de taken die voortvloeien uit deze strategie, wisselen ervaringen uit en delen kennis. Bewoners denken en doen mee met bijvoorbeeld een geveltuinproject, klimaatadaptieve nieuwbouw, afkoppeling van hemelwaterafvoer van het riool en bestrijding van hittestress.

Mathilde Grootjans, adviseur beleid bij SWZ: ‘Verandering van klimaat raakt ons allemaal. Daarop inspelen moet je daarom met elkaar doen. De gemeente zette klimaatadaptatie in gang en nu maken wij er allemaal werk van.’

Hoe pakken corporaties dit aan?

De betrokken corporaties en hun huurdersorganisaties maken sinds 2018 prestatieafspraken over klimaatadaptatie. Deze afspraken worden elk jaar concreter, waarbij de gemeente en de corporaties nauw samenwerken. Zo heeft de gemeente informatie over waar in de stad problemen met water te verwachten zijn en helpt corporaties met integratie van klimaatadaptieve maatregelen in renovatie- en nieuwbouwplannen. De corporaties overleggen met de gemeente waar extra maatregelen nodig zijn om hittestress en wateroverlast op te vangen.

Wat gebeurt er concreet?

Berenda de Paus, senior programmamanager, deltaWonen: ‘Wij zijn kwetsbaar voor veranderende weersomstandigheden. Denk aan hittestress voor onze bewoners of wateroverlast door extreme buien. Wat je daartegen kunt doen, is relevant voor onze bewoners en woningen.’

Een greep uit de initiatieven in de wijken:

  • Alle corporaties werken met bewoners aan geveltuinprojecten, wat bijdraagt aan vergroening van de buurt én de leefbaarheid, omdat bewoners samen tuintjes aanleggen.
  • Nieuwbouw en renovatie van SWZ in Holtenbroek en Aa-landen zijn klimaatadaptief gemaakt.
  • De straten Bernisse en Alm in de Aa-landen zijn klimaatadaptief ingericht. De hemelwaterafvoer van daken en straten is afgekoppeld van het riool. Er is meer ruimte voor groen en bestrating is waterdoorlatend.
  • SWZ kijkt nu of toepassing van blauwgroene daken in het Programma van Eisen komt bij een aantal renovatie- en nieuwbouwprojecten.
  • Woningstichting Openbaar Belang heeft in de nieuwbouwwijk Breecamp-Oost regenwaterschuttingen geplaatst. De bewoners kunnen het water gebruiken om de tuin te besproeien.
  • Openbaar Belang doet ervaring op in het herontwikkelingsproject Weezenlanden-Noord om een hoosbui van 60 mm in één uur in het gebied vast te houden en te bergen.

Lees meer over de prestatieafpsraak klimaatadaptatie 

Lees meer over de andere prestatieafspraken duurzaamheid 

Lees meer over