Circulaire ketensamenwerking – best practices

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

De omslag naar een circulaire (bouw)economie vereist een andere manier waarop partners samenwerken in de bouwketen. Door ketensamenwerking ontstaat er ruimte voor innovatie en circulariteit. In alle fasen van het bouwproces kunnen partners hieraan bijdragen. Woningcorporaties Talis en Baston Wonen delen best practices.

Ron van der Molengraft, vastgoedmanager bij Talis: ‘Als opdrachtgever heb je een belangrijke onderhandelingspositie. Je kunt ketenpartners betrekken die ervaring hebben met circulair werken. Om circulair te werken moeten materialen losmaakbaar zijn, zodat je die in de toekomst een nieuwe bestemming kunnen geven. Circulair werken biedt binnen en buiten de organisatie kansen op innovatie. Wij kunnen elkaar binnen de bouwketen uitdagen meer met minder te doen.’

Jerusalem, Nijmegen

Circulariteit is goed te combineren met bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van woningen. In het project Jerusalem, een wijk met 220 woningen, heeft Talis ervaring opgedaan met aardgasvrij maken van woningen en circulair werken. De oude woningen zijn gesloopt, maar de fundering is behouden. De nieuwe woningen zijn in korte tijd gebouwd dankzij een modulaire bouwmethode. Elke woning bestaat uit 8 prefab modulaire panelen die uit elkaar gehaald kunnen worden voor hergebruik. Zonneboilers zorgen voor verwarming van de woningen.

Voorstenkamp, Nijmegen

Circulariteit vraagt om een andere samenwerking met marktpartijen en bewoners. Talis heeft dit toegepast bij groot onderhoud van 125 etagewoningen in Voorstenkamp in Nijmegen. Voordat het renovatietraject van start ging, organiseerde Talis een opruimdag. Bewoners ruilden spullen of gaven die aan de kringloopwinkel. Alles om de afvalhoop te verkleinen en hergebruik te stimuleren.

Tijdens het renovatieproces heeft Talis met de aannemer en installateur telkens de vraag gesteld welke circulaire oplossingen mogelijk zijn. In de nieuwe woningen zijn onderdelen van de bestaande keukens hergebruikt. Dakramen zijn gedemonteerd en opnieuw gebruikt. Delen van het dak, zoals de opstanden en het isolatiemateriaal, zijn behouden. Ook dakpannen zijn verzameld en opgeslagen voor toekomstig hergebruik. Het geld dat hiermee is bespaard, heeft Talis gebruikt voor zonnepanelen, zodat de bewoners direct voordeel hebben van het hergebruik.

Er is gekozen voor zonnepanelen met glasplaten in plaats van plastic. Dit type paneel is makkelijk uit elkaar te halen en daardoor beter geschikt voor hergebruik in de toekomst.

Bergvrede, Zevenaar

Baston Wonen in Zevenaar voerde met installatiebedrijf GEAS en sanitair groothandel WASCO een circulair renovatietraject uit in de wijk Bergvrede. In dit project zijn vermaalbare kunststoffen dakpannen toegepast, gemaakt uit 1 soort materiaal, in plaats van dakpannen die zijn samengesteld uit bitumen, kunststof en aluminium. Ook hebben de bewoners laagtemperatuurradiatoren, die in de toekomst worden aangesloten op een warmtepomp of een andere duurzame energiebron.

Tijdens de renovatie is zo min mogelijk plastic verpakkingsmateriaal gebruikt. Het afval is verzameld en waar mogelijk benut voor nieuwe materialen. Zo is het piepschuim door de afvalverwerking omgesmolten tot vloerisolatie.

Lees meer over de best practices circulaire ketensamenwerking

Lees meer over