Hebben jouw huurders recht op energietoeslag? – gebruik de toolkit

Nieuws Nieuws · 27 juli 2022

Door de stijgende energiekosten dreigen veel huurders in de problemen te komen. Wie een laag inkomen heeft, kan een energietoeslag krijgen van de gemeente. Niet iedereen weet dat. Met de speciale toolkit energietoeslag kun je je huurders hierop attent maken. Het kabinet heeft het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 800  naar € 1.300.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de toolkit voorlichting energietoeslag ontwikkeld. Alle organisaties die in contact staan met de doelgroep kunnen deze toolkit inzetten voor hun communicatie over de energietoeslag. Bijvoorbeeld als huurders betalingsproblemen hebben door de stijgende energierekening. Maar je kunt je huurders natuurlijk ook actief benaderen.

De toolkit bevat:

  • De kernboodschap (wat is de energietoeslag en wie kan die krijgen?)
  • Een voorbeeldtekst voor een bericht aan je huurders en je collega’s.
  • Een flyer die je kunt verspreiden onder je huurders en collega’s.
  • Een opzet voor social media-berichten (tekst en beeld) waarmee je de boodschap over de energietoeslag eenvoudig verspreidt.
  • Een overzicht van de regelingen en verwijzingen naar tips bij geldzorgen door de stijgende energiekosten.
Kijk ook eens bij