Overzicht maatregelen energiearmoede

Nieuws 17 december 2021

Om energiearmoede tegen te gaan, zijn er de afgelopen tijd meerdere maatregelen genomen. In dit overzicht zetten we de laatste stand van zaken van deze maatregelen op een rij en welke rol woningcorporaties daarin kunnen vervullen. 

€ 150 miljoen voor gemeenten

Voor de bestrijding van energiearmoede, is door het ministerie van Binnenlandse Zaken € 150 miljoen verdeeld over de gemeenten. Dit budget moet besteed worden in wijken waar volgens recent onderzoek van TNO veel energiearme huishoudens wonen. De gemeenten gaan over de verdeling, maar ze zijn per brief aangespoord om de samenwerking met corporaties op te zoeken. Voorbeelden van de inzet van dit budget, staan in de bijlage van deze brief.  

Extra € 200 compensatie voor laagste inkomens

Voor lage inkomens komt er een eenmalige uitkering van € 200 als extra compensatie. Dit bedrag komt bovenop de eerder aangekondigde compensatiemaatregelen. Bijstandsgerechtigden ontvangen dit bedrag automatisch. Voor andere groepen geldt dat niet: zij moeten zich melden bij hun gemeente. Dat geldt ook voor gepensioneerden met alleen AOW en zelfstandigen met een laag inkomen. Corporaties hebben hierin geen actieve rol, maar kunnen hun huurders wel informeren over de extra compensatie en voor een aanvraag verwijzen naar de gemeente 

Compensatie voor bewoners met een collectieve (grootverbruik) aansluiting

Bewoners van onzelfstandige eenheden (bijvoorbeeld studentenhuisvesting) hebben vaak een collectieve elektriciteitsaansluiting. Om ook deze groepen te compenseren, is het ministerie van Economische Zaken van plan om een teruggaveverzoek in te zetten. Zo’n verzoek wordt niet door de huurder of bewoner ingediend, maar door de eigenaar, bijvoorbeeld een woningcorporatie. Als corporatie kun je dit verzoek indienen en draag je er vervolgens zorg voor dat de compensatie bij de huurder terecht komtEen officiële bekendmaking van het teruggaveverzoek is er nog niet, daardoor zijn de details en het moment waarop je in actie kunt komen nog onduidelijk.  

Veelgestelde vragen over de aanpak van energiearmoede

Lees meer over