Ymere kiest voor circulaire renovatie

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Ymere is afgelopen jaren gestart met de circulaire renovatie van 288 woningen in Bavodorp in Haarlem. De oplevering staat gepland in 2024. De renovatie omvat onder andere het vernieuwen van de funderingen en het energiezuinig maken van de woningen.

De circulaire renovatie richt zich op het inventariseren van de mogelijkheden van hergebruik van ‘geoogste’ materialen uit de bestaande woningen. En op het toepassen van nieuwe materialen met een lange levensduur. De woningen worden van binnen en buiten verbouwd waarbij onder andere de fundering wordt vernieuwd, de woningen energiezuinig worden gemaakt (label A) en nieuwe installaties worden geplaatst. Een deel van de woningen wordt 2 meter uitgebouwd.

Klaar voor gasloos wonen

Daarnaast worden de woningen zodanig aangepast dat ze klaar zijn voor de toekomstige energietransitie richting gasloos wonen. Denk aan de omschakeling naar lage temperatuurverwarming, elektrisch koken en vloerverwarming op de begane grond.

De circulaire renovatie van deze woningen vindt plaats in verschillende fases. Elke fase is geëvalueerd met de bewonerscommissie en de bouwpartners om het proces en de uitvoering te optimaliseren. De eerste 181 woningen zijn inmiddels opgeleverd. Naar verwachting is de volledige renovatie klaar in 2024.

Kijk ook eens bij

Lees meer over de circulaire renovatie Bavodorp

Lees meer over