Circulair bouwen begint met databank materialen

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

De gemeente Den Bosch, de woningcorporaties BrabantWonen, Zayaz, Mooiland en JOOST en het Stedelijk Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch (SHP) willen dat de woonwijken in Den Bosch in 2050 volledig duurzaam zijn. Dat wil zeggen: CO2- en energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. De corporaties zetten nu een eerste stap met een databank van bouwmaterialen.

Wie circulair wil bouwen, begint met een databank om een beeld te krijgen van de materialen die worden gebruikt voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud én die vrijkomen bij sloop, renovatie en onderhoud. Hoe meer corporaties en gemeenten samenwerken aan circulariteit, des te sneller de gemeente de duurzaamheidsdoelstellingen kan halen. Door samen te werken kunnen corporaties prijsafspraken maken met producenten en leveranciers voor alternatieve materialen met minder gevolgen voor het milieu.

Materiaalstromen terugbrengen

Verder hebben de corporaties inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden in een jaar zijn gepland en uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn vertaald naar materiaalstromen. Dat wil zeggen: een overzicht van materalen die worden gebruikt bij bepaalde werkzaamheden. De bijbehorende milieu-impact is beoordeeld met de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG).

Uit de resultaten blijkt dat nieuwbouw de grootste milieu-impact heeft. Maar ook die van renovatie is groot. Glasvervanging, aluminium, koper en staal in installaties zijn bij nieuwbouw en renovatie de meest gebruikte materialen. In de renovatie is keramiek ook een grote materiaalstroom. Uitgedrukt in gewicht, gaat het om 200 ton nieuwe materialen en 200 ton afgevoerd materiaal. Door circulair te werken hoeven corporaties steeds minder nieuwe materialen aan te voeren en minder afval af te voeren.

Rob Bogaarts, directeur Klant en Samenleving, van BrabantWonen: ‘Circulariteit levert een forse CO2-reductie op. Je voorkomt dat je achteraf spijt krijgt van toegepaste materialen met een negatieve impact op onze omgeving. Neem isolatiematerialen op niet-biologische basis. Van productie tot toepassing en zelfs in de sloop van een gebouw: deze materialen vormen altijd een belasting voor het milieu.’

Lees meer over