Stappen maken in uitfaseren EFG door datakwaliteit te verbeteren

Experts
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming
Morris Verlinden
Belangenbehartiger

Woningen met een EFG-label verbeteren – om daar vaart achter te zetten brengt Woningbedrijf Velsen eerst de data op orde. Hoe pakt de corporatie dat aan?

Data als uitdaging

‘We staan voor een grote opgave, nu we als sector hebben afgesproken om woningen met EFG-labels versneld te verbeteren’, zegt Jeroen van den Hoorn, adviseur duurzaamheid bij Woningbedrijf Velsen. Om deze woningen te verduurzamen, moet je scherp in beeld hebben om welke woningen het gaat. Hiervoor ben je afhankelijk van data, zoals onze energielabels. Jeroen: ‘Tussen 2015 en 2019 hebben we de energielabels van onze hele woningvoorraad in kaart gebracht. Maar, met die data kunnen we niet goed meer sturen. De adviseur die destijds de labels had opgenomen is niet meer werkzaam bij ons. Dus we konden niet meer makkelijk achterhalen hoe het voor iedere woning zat.’ Er zijn sindsdien ook veranderingen geweest in de meetsystematiek voor energielabels. Jeroen: ‘Er was intern onduidelijkheid over de juistheid van de labels en waar deze het best geregistreerd staan. Dat betekende werk aan de winkel om onze data weer op orde te brengen.’

Eén woning maar met verschillende energielabels?

Jeroen vervolgt: ‘Toen ik hieraan begon, zag ik al snel dat 1 woning meerdere energielabels kon hebben. Er werden op 3 verschillende plekken labels geregistreerd.’ Een afgemeld label is nu vaak gemeten volgens een van de oude methodieken. Dit label zie je terug in VABI én EP-Online. Verloopt het label? Dan valt het terug naar het energielabel volgens bouwjaar. Woningen hebben ook een pre-label volgens de nieuwe NTA8800-methodiek. Dit is een benadering van wat het energielabel zou zijn volgens de nieuwe meetmethode. Dit label staat in VABI en wordt berekend met de data die je daarin hebt bijgehouden. De afspraken om uiterlijk in 2028 alle woningen met EFG-labels uit te faseren, gaan volgens de afgemelde labels van dat moment. Eind 2028 zullen de meeste woningen afgemeld zijn via de NTA8800-methode.

‘Welke woningen EFG-labels hebben, hangt dus af van welke database je gebruikt. We zagen verschillen in de afgemelde labels en de voorlopige pre-labels op basis van de NTA8800.’ Met de afgemelde labels bleek 1 op de 6 woningen van Woningbedrijf Velsen een energielabel in de categorie E, F of G te hebben. ‘Dat zijn ongeveer 1.100 woningen waarmee we aan de slag moesten. Maar bij de pre-labels was dit aantal meer dan dubbel. Er ontstaat dan gelijk de vraag welke labels nou de juiste zijn. We hebben de verschillende methoden met elkaar vergeleken en de betrouwbaarheid van de labels beoordeeld. Eerst hadden we niet zo veel vertrouwen in de juistheid van de pre-labels. We besloten ons beleid voor de EFG-labels te baseren op de afgemelde labels, mede omdat huurders die kunnen inzien in EP-Online. Wij wilden hun een begrijpelijk verhaal vertellen over onze strategie voor hun woning op basis van het energielabel.’  

Kijk ook eens bij

Opnieuw opnemen en bijsturen

Woningbedrijf Velsen besloot om het daar niet bij te laten. Samen met een externe partij is de corporatie alle labels opnieuw aan het opnemen. Jeroen: ‘Veel labels verlopen binnenkort, dus die woningen moesten we sowieso al opnemen. Bij de opnames die we nu doen, zien we dat de pre-labels vaak de juiste lijken en een realistischer beeld geven. Daarom zijn we nu aan het bijsturen. Binnen 4 jaar willen we het hele bezit in de NTA8800 hebben. We doen nu 1.600 labelopnames per jaar, maar mogelijk gaan we het tempo nog versnellen.

Eenduidige data

Alle gegevens worden voortaan geregistreerd in 1 gecentraliseerde database. Jeroen: ‘Een labeladviseur heeft de kwaliteit van de data in de 3 verschillende databases beoordeeld. Op basis hiervan hebben we bepaald dat VABI leidend moest zijn. Als VABI straks op orde is, zorgen we ervoor dat de andere databases zoals ons EPG-systeem en EP-online ook kloppen. Dan zijn alle data weer eenduidig. Dat is cruciaal om goede strategische keuzes te maken en de juiste woningen met een EFG-label te verbeteren.’

Die strategie richt zich in eerste instantie op de complexen waar minimaal 40% van de woningen een EFG-label heeft. Jeroen: ‘Dit jaar gaan we ongeveer 360 woningen renoveren en verduurzamen, waarvan 200 met energielabel E, F of G.  Voor de komende jaren hebben we een planning gemaakt waarbij we bekeken hebben wat realistisch is. Want we hebben ook een nieuwbouwopgave en we willen een warmtenet realiseren. Dat kan niet allemaal tegelijk, het uitfaseren van de EFG-labels heeft daarom nu onze prioriteit.’ 

Jeroen: ‘Door te sturen op de NTA8800-labels werd deze opgave wel groter. Als we gaan doorvertalen met de nieuwe methodiek, groeit het aantal woningen met EFG-labels van 1.100 naar 2.500. Die toename zit vooral bij complexen waar we toch al een ingreep hadden gepland. Als we die maatregelen allemaal hebben uitgevoerd, zullen we nog maar 200 woningen overhouden die niet meer voldoen in 2028. Ook daarvoor bedenken we nog een aanpak. De opgave is groot, maar we maken stappen met onze verbeteringsstrategie.’  

Ondersteuning bij verduurzamen woningen EFG-labels

Om leden te ondersteunen bij de verduurzaming van woningen met een EFG-label, ontwikkelde Aedes verschillende hulpmiddelen

Lees meer over