Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk. De ondertekening werd mogelijk na een extra algemene ledenvergadering waarop 95% van de leden instemde met de voorgestelde afspraken. Martin van Rijn: 'Met het akkoord nationale prestatieafspraken volkshuisvesting tekenen we voor de toekomst.'

De Nationale Prestatieafspraken kort uitgelegd

In deze video vertellen we je in 4 minuten wat de belangrijkste afspraken betekenen.