Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 heeft Aedes de Nationale Prestatieafspraken volkshuisvesting getekend met de Woonbond, VNG en het Rijk. De ondertekening werd mogelijk na een extra algemene ledenvergadering waarop 95% van de leden instemde met de voorgestelde afspraken. Martin van Rijn: 'Met het akkoord nationale prestatieafspraken volkshuisvesting tekenen we voor de toekomst.'

De Nationale Prestatieafspraken kort uitgelegd

In deze video vertellen we je in 4 minuten wat de belangrijkste afspraken betekenen.

Wat speelt er?

Hoe kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten samen werken aan de opgave die voor ons ligt: voldoende...

Persbericht

Persbericht · 10 jul 2023

De val van het Kabinet Rutte IV is een slechte ontwikkeling voor de volkshuisvesting. Het schaadt de belangen van...

Nieuws

Nieuws · 10 jul 2023

Woningcorporaties zitten goed op schema om de in 2022 gemaakte Nationale Prestatieafspraken (NPA) te realiseren. Ze...

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op...

Reacties op Nationale Prestatieafspraken

10 okt
12 okt
23 nov
Buitenplaats Kameryck
Vereniging