Niels van der Poel

Senior Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Niels van der Poel

Als belangenbehartiger houd ik mij bezig met dossiers op het vlak van financiering, economie en de inrichting van het (volkshuisvestelijke) stelsel.