Circulaire renovatie: ervaringen van de Alliantie

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

De circulaire renovatie van portiekwoningen uit de jaren 50 was voor de Alliantie een leerzame ervaring. Door niet te slopen maar te renoveren is al 25% CO₂ bespaard. Én de woningen hebben energielabel B dankzij isolatie van gevels, vloeren en daken, installatie van zonnepanelen en aansluiting op het lokale warmtenet.  

Welke keuzes zijn gemaakt? 

Om circulaire stappen te zetten zijn, op initiatief van Logchies Renovatie & Onderhoud, bij het project 17 mogelijke circulaire alternatieven onderzocht. Uiteindelijk zijn er 3 gekozen: 

  • Dakbedekking: er is gekozen voor mechanische bevestiging van de bitumen-laag, in plaats van branden. Hierdoor is deze na 30 jaar eenvoudig te vervangen en kan dan weer 30 jaar mee. 

  • Refurbished sanitair: voor het sanitair in de 20 proefwoningen is gebruikt sanitair uit de overige woningen van het complex geselecteerd. Dit is gereinigd en waar nodig opnieuw geglazuurd. 

  • Circulaire keukens: bij een aantal woningen zijn keukens geplaatst van gezonde materialen. Dit zijn materialen zonder vluchtige organische stoffen en formaldehyde. Deze zijn later als grondstof weer herbruikbaar. De keukens zijn modulair opgebouwd en per paneel remontabel.  

‘Bij pilots moet je durf tonen’, vindt Jeroen Hollander van de Alliantie. ‘Logchies kwam proactief met circulaire alternatieven. Wij omarmen dat volledig en willen graag uitproberen hoe we met circulariteit aan de slag kunnen.  

Kijk ook eens bij

Nadenken over toekomstig gebruik materialen 

Wil je circulair bouwen of renoveren, dan moet je van tevoren al nadenken over het toekomstig gebruik van materiaal. ‘De Alliantie wil dat in 2050 alle nieuwbouw en verbouwactiviteiten 100% circulair zijn. De portefeuille wordt daarmee steeds meer circulair’, vertelt Hollander. ‘Daarom moeten we nu zoveel mogelijk remontabel bouwen en rekening houden met de toekomstige waarde van de toegepaste materialen en producten. Onze complexen worden daarmee eigenlijk de voorraadmagazijnen van toekomstige bouwactiviteiten.’ 

Vakmensen betrekken bij ontwerp 

‘Het is belangrijk om bij dit soort nieuwe initiatieven het uitvoeringsteam tijdig te betrekken en het denkwerk niet alleen aan de tekentafel en op managementniveau te laten plaatsvinden’, vertelt Marcel Grootenboer van Logchies Renovatie & Onderhoud. ‘Zo’n project slaagt alleen als je de vakmensen meekrijgt. Het projectteam op de bouwplaats van het project is daarom maximaal betrokken geweest en heeft zelf kunnen bijsturen.’ 

Lees meer over de circulaire renovatie van de Alliantie

Lees meer over