Waarom is houtbouw interessant voor woningcorporaties?

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Houtbouw is een biobased bouwmethode die kan helpen bij het verkleinen van de milieu-impact. Vaak vervangt hout beton en staal of onderdeel van een hybrideconstructie . Houtbouw heeft vele voordelen. Daarom werken steeds meer woningcorporaties met hout, bijvoorbeeld een groep Brabantse corporaties.

Waarom bouwen met hout?

Houtbouw draagt bij aan CO2-reductie in de bouw. De bouwsector moet de CO2-uitstoot drastisch verlagen. Inclusief industrie en transport is de bouw namelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het energieverbruik. Een duizelingwekkend getal, dat écht lager moet, willen we klimaatverandering een halt toeroepen. Gelukkig is er een alternatief. Zoals bouwen met kruislaaghout, dat CO2 juist opslaat en vasthoudt. Zo slaat een kubieke meter hout bijna een ton CO2 op, dat is net zo veel uitstoot als 6.000 km rijden met een dieselwagen. En we zouden tot 100 megaton CO2 besparen als we alle woningen tot 2030 in hout zouden bouwen.

8 voordelen van houtbouw

  1. Hout slaat CO2 op
  2. Houtbouw is biobased
  3. Lichtere constructies
  4. Sneller en goedkoper bouwen
  5. Minder overlast voor de omgeving
  6. Hogere isolatiewaarde
  7. Warme uitstraling
  8. Je bent onderdeel van de oplossing!

Steeds meer partijen kiezen voor houtbouw

Het is niet voor niets dat houtbouw razend populair is geworden de afgelopen jaren. Steeds meer woningcorporaties kiezen voor houtbouw. Zo werken de Brabantse corporaties Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz in het samenwerkingsverband Lente aan versnelde toepassing van houtbouw. De corporaties in Lente hebben prestatieafspraken gemaakt met de eigen gemeente en huurdersorganisatie over houtbouw. Een mooi praktijkvoorbeeld van houtbouw is WonenZoals, een woonvoorziening voor jongen mensen met een lichte verstandelijke of fysieke handicap.

Ook andere partijen verenigen zich en starten nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld City Deal Biobased bouwen, Green Deal Houtbouw in de Metropoolregio Amsterdam en het HOME project van FSC Nederland. Grote bouwers zoals BAM en Heijmans geven aan van beton op hout te willen overstappen. Ook zijn er plannen om CLT fabrieken (kruislaags verlijmd hout) in Nederland op te zetten.

CO2-opslag in plaats van -uitstoot

‘Stoppen met bouwen is geen optie’, aldus Jetske Thielen, programmamanager duurzaamheid bij Lente. ‘Anders bouwen is dat wél. Houtbouw is schoner, gezonder en zo dragen we bij aan een duurzame toekomst voor iedereen. Als bouwsector moeten we die transitie omarmen. Maar ook de overheid moet dit proces vooruit stuwen door in een duurzame toekomst te investeren. Hoe gaaf zou het zijn als onze woningen uiteindelijk een CO2-opslag worden, in plaats van een CO2-probleem? Er is zoveel slims, innovatiefs en vooruitstrevends mogelijk met hout. We moeten het gewoon meer gaan doen!’

Willen we optimaal gebruikmaken van al die mooie eigenschappen, dan is volume nodig en zal hout op grote schaal zijn weg moeten vinden in reguliere woningbouw.

Kijk ook eens bij

Lees meer over houtbouw en Lente

Lees meer over