Welke renovatiemaatregelen zijn nodig voor de Standaard?

Nieuws 7 september 2021

Woningcorporaties krijgen te maken met eisen voor de isolatie van woningen zodat de benodigde energie voor verwarming afneemt. De maximale netto warmtevraag is vastgesteld met een Standaard voor verschillende woningen. Dit heeft gevolgen voor het verduurzamen van woningen. Om inzicht te krijgen in die gevolgen heeft Nieman Ingenieurs voor een aantal woningen geanalyseerd of zij na renovatie voldoen aan de Standaard.

De resultaten heeft Nieman verzameld in een rapport. Per project is aangegeven:

  • wat de situatie was vóór renovatie
  • welke maatregelen de corporatie heeft genomen
  • of de woning na renovatie voldoet aan de Standaard

Voldoet een woning niet aan de Standaard, dan is aangegeven welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Maatregelen voor Standaard

Uit het rapport blijkt dat de helft van de onderzochte woningen na renovatie voldoet aan de Standaard. Veel corporaties zijn nog zoekende naar de juiste maatregelen om te kunnen voldoen aan de Standaard. Het rapport van Nieman kan daarbij helpen. Corporaties moeten er wel rekening mee houden dat de Standaard verschilt per woning. Dat betekent dat maatregelen die bij de ene woning voldoende zijn, dat niet automatisch zijn voor een andere woning.

Lees meer over