Wat levert circulaire sloop op – ervaringen Wonion

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Circulair slopen levert grondstoffen op die je opnieuw en hoogwaardig kunt inzetten in de bouw. Materialen, producten en bouwdelen worden ontmanteld, gedemonteerd en geremonteerd. Bij woningcorporatie Wonion staan duurzaamheid en circulariteit hoog op de agenda. Daarom is Wonion begonnen met circulair slopen.

Waarom circulair slopen?

Als corporaties echt geen betere optie hebben, bijvoorbeeld omdat woningen te verouderd zijn, is circulair slopen en hernieuwbouw optie. Het is een beslissing die vooraf meer tijd en aandacht vraagt, maar het verkleint de vraag naar nieuwe materialen. Steeds vaker is circulair slopen een businessmodel, zeker nu bouwmaterialen duurder worden.

Het is mogelijk de CO2-uitstoot van materialen terug te dringen door meer circulair te werken met de partners in de bouwketen, ervaring op te doen en bewoners te betrekken. Wonion heeft een brede visie op duurzaamheid en combineert de energietransitie en klimaatopgave met de circulaire transitie. Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder: ‘Wonion wil graag bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor de bewoners. Dat lukt alleen als wij meer circulair werken, bijdragen aan meer biodiversiteit en onze activiteiten aanpassen aan het veranderende klimaat.’

Uitdagingen voor circulaire sloop

Het ontmantelen en hergebruiken van materialen is op zich niet nieuw, maar circulaire sloop plaatst het in een nieuwe en uitdagende context. Dit komt doordat veel onderdelen in de basis nooit zijn bedoeld om eenvoudig, efficiënt én zonder schade te demonteren en te hergebruiken. Ook de veranderde regelgeving in de afgelopen jaren maakt het niet makkelijker om oude producten weer als nieuw toe te passen. De traditionele bouwmethode maakt het dus bepaald niet gemakkelijk om doeltreffend circulair te slopen voor corporaties in deze tijd.

Wat is dan wel mogelijk en waar begin je dan?

Wonion inventariseerde samen met haar partners welke materialen herbruikbaar zijn in de aanstaande sloopprojecten. Zo kreeg Wonion inzicht in welke materialen vrijkomen en hoe deze opnieuw zijn in te zetten. Tijdens het sloop- en nieuwbouwproject in de Heuvelstraat in Silvolde is een circulaire straat gerealiseerd.

Ooijman: ‘We hebben een fictief hek om deze straat gezet en zeiden: we willen alle materialen opnieuw gebruiken. Natuurlijk wisten we dat dit nooit 100% ging lukken, maar je weet nooit vooraf wat er allemaal mogelijk is. De woningen bleken inderdaad niet geschikt om volledig te hergebruiken, toch zijn we een eind gekomen. De bakstenen en dakpannen zijn hergebruikt in de nieuwe woningen en van het hout zijn weer kozijnen gemaakt. Bij de nieuwbouw werken we met circulaire en biobased materialen.’

Kijk ook eens bij

Tips voor circulaire sloop

Betrek de huurders vanaf het begin. Dit draagt bij aan de acceptatie van tweedehands materialen. Ook collega’s staan achter circulair werken en krijgen de ruimte om samen met de bouwketen stappen te zetten op weg naar een meer circulaire bouweconomie.

Ooijman: ‘Werk samen met partners die dit kunnen, geef collega’s de ruimte om ervaring op te doen en betrek ook je huurders. Al in de voorbereidingsfase doen wij onderzoek naar de kwaliteit en losmaakbaarheid van vrijkomende materialen. Alle herbruikbare producten en componenten zoals kozijnen of kanaalplaatvloeren, kan een sloopbedrijf demonteren en terugzetten. Vrijkomende steenachtige grondstofstromen kunnen zij recyclen tot hoogwaardige grondstoffen. Door circulair te werken besparen we op schaarse primaire grond- en bouwstoffen. Zo kijken we verder dan nu, en werken we voor onze én toekomstige generaties!’

Lees meer over Circulaire sloop

Lees meer over