Circulaire gebiedsontwikkeling Silvolde

Expert
Anne van Stijn
Adviseur Verduurzaming

Aan de Heuvelstraat in Silvolde realiseert woningcorporatie Wonion de ‘vernieuwbouw’ van een wijkje met sociale huurwoningen. De bewoners zijn vanaf het begin bij de plannen betrokken. Ook de gemeente en andere partijen zitten aan tafel. De woningen uit de jaren 20 en 50 hebben technische gebreken. Het wijkje wordt nu aardgasvrij, groen en klimaatadaptief. Sloopmaterialen worden hergebruikt dankzij een circulaire aanpak.

Met de nieuwe inrichting krijgt de doorgaande weg groenvakken en bomen. Hemelwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Er vindt ter plekke zuivering en infiltratie van rioolwater plaats. Naast 0 op de meter voor energieverbruik loopt er een pilot '0 op de watermeter' voor 2 woningen.

Wat moet je doen bij circulair bouwen?

Wil je circulair bouwen, bedenk dan eerst goed wat je echt wilt en stel oude methoden en gewoonten ter discussie. ‘Anders mis je kansen’, stelt Gerrolt Ooijman, bestuurder van Wonion. ‘Bijvoorbeeld bij de sloop van een zorginstelling - waar we later nieuwbouw realiseerden - beseften we niet dat daar wellicht materialen waren die wij konden hergebruiken. Door sloop/nieuwbouw te vervangen door ‘vernieuwbouw’ verplichten wij onszelf hierover na te denken.’

In Silvolde was de inzet om alle materialen opnieuw te gebruiken. Ooijman: ‘Natuurlijk wisten we dat dit nooit 100% kan. Die woningen zijn daarvoor niet geschikt. Toch zijn we een eind gekomen. We hebben de woningen laten slopen door een circulaire sloper. De bakstenen en dakpannen worden hergebruikt in de nieuwe woningen en van het hout worden weer kozijnen gemaakt. Bij de nieuwbouw van de straat werken we met circulaire en biobased materialen.’

Kijk ook eens bij

Hoe werk je samen met bewoners en andere partijen?

Wonion betrekt partners die zich inzetten voor circulair bouwen. Ook werkt Wonion samen in Cirkelregio de Achterhoek: een netwerk van publiek een private partijen in de omgeving die elkaar actief opzoeken en samenwerken aan een meer circulaire economie. ‘In Silvolde hadden we een fundamenteel gesprek over circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en een groenere omgeving. Dat geeft energie en daaraan willen alle partners bijdragen.’

'Wonen in een groene omgeving spreekt aan’, aldus Ooijman. ‘In de loop van de tijd was dit wijkje in Silvolde steeds meer versteend, maar na de vernieuwbouw kunnen bewoners comfortabel wonen in een groene omgeving. De huurders zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling.

Download de publicatie Heuvelstraat Silvolde

Lees meer over