Slimme meter met display bespaart 5 procent energie

Nieuws 19 april 2021

Een slimme meter in combinatie met een eenvoudige energiedisplay helpt het meest bij energiebesparing. Met een display wordt gemiddeld jaarlijks 5 procent bespaard op energie, dat is zo’n 100 euro per jaar voor de huurder, zo blijkt uit onderzoek van het PBL en Universiteit Tilburg. Op zo’n display is gedetailleerde, real time informatie zichtbaar en daardoor ziet de huurder direct wat voor effect gedrag heeft op de energierekening.

Volgens het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL) besparen gebruikers door een energiedisplay 2,2 procent op elektriciteit en 6,9 procent op gas (gemiddeld is dat 5 procent). Het PBL schat dat huishoudens ongeveer 4 PetaJoule per jaar besparen door de uitrol van de slimme meter, het maandelijks versturen van een uitgebreid verbruiks- en kostenoverzicht, en het toepassen van in-home displays. Twee derde rekent het PBL toe aan het verbruiksoverzicht dat de 7 miljoen huishoudens met een slimme meter ontvangen. Een derde schrijft het PBL toe aan de 0,4 miljoen geïnstalleerde in-home displays.

Slimmer met je energie

Aedes wil graag dat zoveel mogelijk huurders grip krijgen op hun energieverbruik. Om dat te bereiken loopt de pilot Slimmer met je energie van Aedes en de Woonbond. In deze pilot installeren corporaties de energiedisplay bij minimaal 100 huurders en geven de huurder uitleg over het gebruik. Met de energiedisplay kunnen woningcorporaties, tegen relatief lage investeringen, invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en de prestatieafspraken met de gemeente. Corporaties kunnen zich nog steeds aanmelden voor de pilot.

Lees meer over Slimmer met je energie

Lees meer over