Verduurzaming

Vergoeding voor zonnepanelen in de servicekosten?

Expert
Dorris Derksen
Dorris Derksen
Belangenbehartiger

Zonnepalen als roerende goederen

Het huurprijzenrecht staat toe dat corporaties voor bepaalde diensten en leveringen naast de huur een extra vergoeding vragen in de vorm van servicekosten. Bijvoorbeeld voor de schoonmaakkosten van de algemene ruimtes in een flat. Ook voor zonnepanelen is zo’n vergoeding mogelijk, maar alleen als het roerende goederen zijn. Zonnepanelen zijn roerende goederen als ze niet fysiek zijn geïntegreerd in de dakconstructie en de woning ook zonder de zonnepanelen kan functioneren.
Houd er rekening mee dat de salderingsregeling gaat veranderen.

Lees meer over de afbouw van de salderingsregeling

Niet in de servicekosten bij NOM-woningen

Bij nul-op-de-meter-woningen (NOM) mogen corporaties de zonnepanelen niét in de servicekosten opnemen. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 3 januari 2019. Bij NOM-woningen zijn de zonnepanelen een integraal onderdeel van het ontwerp. Zonder de zonnepanelen functioneren de woningen niet meer als NOM-woning en zou de woning incompleet worden. Het maakt daarbij volgens de rechter niet uit of de zonnepanelen technisch gesproken in het dak van de woning zijn geïntegreerd of daarvan kunnen worden verwijderd.

Er is een vergoedingentabel gemaakt voor duurzaamheidsinvesteringen. Daarbij wordt de verrekening van kosten voor zonnepanelen, bijvoorbeeld via huur of servicekosten, meegenomen.

Lees hoe ook rechters worstelen met zonnepanelen in de blog van advocaat Marco de Boer