Lente-akkoord presenteert CO2-barometer voor woningbouw

Nieuws 25 november 2022
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Om klimaatdoelen te halen, moet duidelijk zijn waar de bouw zich bevindt qua CO2-uitstoot, met een jaarlijkse update. Zodat duidelijk is in hoeverre de nieuwbouw van woningen verduurzaamt. En of het snel genoeg gaat om een toekomstige bouwstop te voorkomen. Dat is het doel van de CO2-barometer voor de woningbouw, die het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen presenteerde tijdens de Platformbijeenkomst van 23 november.

Ruim 130 deelnemers praatten tijdens deze mee over het nut van een CO2-barometer. De deelnemers waren enthousiast over de transparantie van de barometer en de logische koppeling met bestaande rekenmethodes. Zo filtert die uit de MPG en BENG het aandeel CO2. Door gebruik te maken van openbare databases met gegevens over nieuwbouwvolumes, energielabels, et cetera, kunnen we een goede schatting maken van de totale uitstoot in een jaar, veroorzaakt door woningbouw. Over 2021 blijkt dat vrijstaande woningen grofweg de helft te veel uitstoot veroorzaakten per m2 van het bruto-vloeroppervlak en woongebouwen het dubbele van de ‘Paris Proof streefwaarde’.

Landelijke monitoring duurzaamheidsgegevens moet beter

W/E adviseurs, dat de monitor ontwikkelt, had naast de resultaten van de eerste berekeningen ook belangrijke aanbevelingen voor de monitoring van duurzaamheidsgegevens. W/E directeur Geurt Donze stelt dat de huidige energielabeldatabase aanscherping met betere data behoeft. Gelukkig, aldus Donze, werkt RVO, die de database beheert, daar voortvarend aan.

Daarnaast zou eenzelfde soort database moeten worden aangelegd voor MPG-berekeningen in nieuwbouwprojecten. Aan dat laatste is volgens Donze veel behoefte. Centrale registratie van berekeningen die bij een vergunningsverlening moeten worden verstrekt, kan beleidsmatige sturing op milieu-impact effectiever maken: welke trends zijn er in de nieuwbouw, welke materialen worden toegepast en wat is het effect daarvan?

Kennis van koplopers delen

De CO2-barometer geeft ook inzicht in de impact van woningen met hoge ambities voor uitstootreductie. Welke ingrepen leveren de meeste besparingen op? Welke bouwmethode is Paris Proof? Door deze kennis te delen en breed toepasbaar te maken, kan de bouw slimme stappen zetten naar verduurzaming. Vanaf nu gaat het Lente-akkoord jaarlijks een meting verrichten over de woningbouwprojectie van het jaar ervoor.

Tijdens de Platformbijeenkomst, die met 18 sprekers en uiteenlopende kennissessies over circulair industrieel bouwen de volle breedte van de verduurzamingsopgave bestreek, hebben we suggesties en vragen over de berekeningsmethode van de CO2-barometer verzameld. Hiermee kunnen we de barometer verder aanscherpen.

Lees meer over