Nieuwbouw

Nieuwbouw staat hoog op de agenda omdat er in Nederland een groot woningtekort is ontstaan. Woningcorporaties moeten meer huizen bouwen. Wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld voldoende woningbouwlocaties, sneller en goedkoper bouwen, tijdige nutsaansluiting en industrialisatie woningbouw.   

Experts
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Jessica van Eijs
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

In de praktijk

Projecten en voorbeelden

Beleid & regelgeving

Wetgeving