Nieuwbouw

Nieuwbouw staat hoog op de agenda omdat er in Nederland een groot woningtekort is ontstaan. Woningcorporaties moeten meer huizen bouwen. Wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld voldoende woningbouwlocaties, sneller en goedkoper bouwen, tijdige nutsaansluiting en industrialisatie woningbouw.   

Experts
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

In de praktijk

Beleid & regelgeving

Wat doen woningcorporaties aan nieuwbouw?

Hoe dragen woningcorporaties bij aan het oplossen van de woningcrisis? Door in te zetten op nieuwbouw. Hoe ze dat doen? We leggen het uit in deze explainervideo. 

Wat speelt er?

Het financieringsproces is bij middenhuur anders dan voor DAEB. Hoe doe je dat en wat vraag je uit? Om...

Nieuws

Nieuws · 19 jun 2024

Bewoners betrekken bij plannen en projecten kan formeel en informeel. Dat begint met echt luisteren, zegt Susanne...

Nieuws

Nieuws · 17 jun 2024

Aansluitend op het verenigingscongres van Aedes spraken wethouders en corporatiebestuurders 13 juni in een...

Nieuws

Nieuws · 29 mei 2024

Overheden, woningcorporaties en marktpartijen werken samen om grotere aantallen nieuwe woningen te bouwen door op te...