Aedes tekent mee aan City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Nieuws Nieuws · 17 december 2020
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De druk op de woningmarkt in veel Nederlandse steden is hoog. De vraag is groter dan het aanbod. Niet alleen moet er veel en snel gebouwd worden. Maar ook duurzaam, energieneutraal, zonder grondstoffen uit te putten en zonder uitstoot van CO2 en stikstof. De oplossing: circulair en conceptueel bouwen.

Circulair bouwen biedt kansen om de woningbouwopgave met een zo klein mogelijke milieu-impact te realiseren. Gemeenten, provincies, Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken in de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen samen. Ze hebben als doel om uiterlijk in 2023 alle projecten zo circulair mogelijk uit te vragen zodat in 2030 circulair bouwen de standaard is.

Corporaties zetten eerste stap

Harry Platte, directeur-bestuurder van woningcorporatie Parteon ziet grote kansen voor circulair en conceptueel bouwen: ‘We steken honderden miljoenen euro’s in het CO2-neutraal maken van onze bestaande voorraad. Blijf je daarnaast op traditionele manier doorbouwen, dan is het dweilen met de kraan open. Bio-based materialen zorgen voor CO2-opslag in plaats van uitstoot. We zitten nu in de experimenteerfase en dat kost tijd en geld, maar op termijn hoeft het niet meer te kosten dan bouwen met beton. Daarmee wil ik niet zeggen dat we beton nu helemaal afschrijven. De komende jaren blijft beton nodig en ook daar zien we innovatie. Maar we willen niet wachten op de markt. Als woningcorporaties moeten wij nu de eerste stap zetten door de markt te vragen om circulair en conceptueel bouwen mogelijk te maken.’

Dit is de City Deal, bekijk de video 

Aedes is mede ondertekenaar en zal zich binnen de City Deal vooral inspannen om kennis, expertise en ervaringen op het gebied van conceptueel bouwen breed te delen. Daarnaast zet Aedes in op het agenderen en formeren van Bouwstromen met als doel de opgave betaalbaar te houden.

Lees meer over de City Deal

Lees het persbericht over de City Deal