Utrechtse corporaties willen 8.700 woningen bouwen maar locaties onzeker

Nieuws Nieuws · 21 maart 2019

Negentien woningcorporaties in de regio Utrecht willen de komende vijf jaar 8.700 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Veel bouwlocaties zijn echter nog onzeker, meldt het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU). Het platform roept de gemeente en provincie daarom op om haast te maken met het ontwikkelen van nieuwe locaties. 

De bij de RWU aangesloten corporaties halen de gewenste aantallen nog niet. In 2018 leverden ze 800 sociale huurwoningen op (850 in 2017 en 1.000 in 2016). De belangrijkste oorzaak is een gebrek aan bouwlocaties. De locaties die er wel zijn liggen vooral binnenstedelijk. De meeste daarvan zijn kleinschalig, ingewikkeld en duur of er lopen procedures van omwonenden. Dat zorgt voor vertraging.  

Landelijk belemmeringen nieuwbouw

Eerder bleek uit een enquête van Aedes dat veel corporaties belemmeringen ervaren bij nieuwbouw. Naast een gebrek aan locaties spelen ook stijgende bouwkosten en hogere belastingen een rol. De ambitie van corporaties om landelijk jaarlijks 34.000 sociale huurwoningen te bouwen komt daarmee onder druk te staan. In 2018 werden zo’n 17.000 nieuwe huizen gebouwd.

Buiten ‘rode contouren’

Provincie en gemeenten in de regio Utrecht willen tot 2040 in totaal 104.000 huur- en koopwoningen toevoegen. Volgens RWU moeten 31.000 daarvan sociale huurwoningen zijn. Om te zorgen voor voldoende harde bouwlocaties pleit RWU ervoor dat ook buiten de stadsgrenzen - de zogenoemde ‘rode contouren’- gebouwd mag worden.