Bouwberaad: Schuif vernieuwing van infrastructuur niet langer vooruit

Nieuws Nieuws · 1 maart 2024
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

De infrastructuur moet op orde zijn om nieuwe huizen te kunnen bouwen, energievoorzieningen aan te kunnen leggen en dijken klimaatbestendig te maken. Daarom pleiten de partijen van het Bouwberaad, waaronder Aedes, voor een structurele aanpak van de Nederlandse infrastructuur. Het vooruitschuiven van de vernieuwing leidt tot steeds meer incidenten en ongeplande afsluitingen.

Structurele aanpak infrastructuur nodig

Het Bouwberaad is een platform voor overheid en partijen in de sectoren ontwerp, bouw en techniek. Zij spannen zich samen in voor een voortvarende aanpak van thema’s in de gebouwde omgeving.

In een position paper doen de partijen een duidelijke oproep aan het Kabinet: ‘Grootschalige vernieuwing van de infrastructuur is noodzakelijk. Schuif de problematiek niet langer voor je uit. Er is een structurele aanpak van onze infrastructuur nodig. Doorschuiven leidt tot steeds meer problemen. Daardoor dreigt succesvolle uitvoering van verschillende ruimtelijke opgaven onmogelijk te worden.’ Aanleiding is het TNO rapport ‘Vernieuwingsopgave infrastructuur’ van oktober 2023.

Uitvoeringsprogramma

Carla Moonen, voorzitter van Koninklijke NLingenieurs, overhandigde op 29 januari 2024 het position paper aan demissionair Minister Harbers. Moonen: ‘Een planmatig en gebiedsgericht uitvoeringsprogramma met meer financiële middelen is noodzakelijk om Nederland bereikbaar en veilig te houden. Het gaat om 2,4 miljard per jaar tot 2030. Dit geldt voor een deel van de infrastructuur. Denk daarbij aan wegen, bruggen, viaducten en riolering’.

Samen werken aan opgave

Het Bouwberaad roept het Kabinet op om:

  • De vernieuwing van spoor- en waterwegen en wegennet hoog op de agenda te zetten.
  • Structureel meer geld voor de infrastructuur beschikbaar te stellen op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau
  • Een basiskwaliteitsniveau voor infra-objecten vast te stellen en regie te nemen bij een langjarig programma voor de opgave.

Als het Rijk gehoor geeft aan deze oproep, zullen de partners van het Bouwberaad zich samen met de overheid inzetten om de vernieuwingsopgave van de infrastructuur van Nederland te versnellen.

Position paper

Het position paper werd aangeboden namens Aedes, Bouwend Nederland, NLingenieurs, Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie, NEPROM, Techniek Nederland, TKI Bouw en Techniek, TKI Urban Energy, TNO, VNG en WoningbouwersNL.