Toegankelijke woningen bouwen

Nieuws Nieuws · 9 mei 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Veel woningcorporaties bouwen naast reguliere woningen, woningen die toegankelijk zijn voor mensen met speciale behoeften. Denk aan een ruime ingang, zodat een bewoner met een rolstoel makkelijk naar binnen kan. Waar moet je rekening mee houden als je toegankelijke woningen wilt bouwen? NEN werkt nu aan een norm voor toegankelijke gebouwen voor mensen met verschillende beperkingen.

Deze norm is gebaseerd op de uitgangspunten van de zogenoemde universele ontwerpprincipes. Het streven is om de norm af te stemmen op zo veel mogelijk mensen, zodat zij de woning zelfstandig en veilig kunnen gebruiken. Wil je als corporatie woningen bouwen die toegankelijk zijn voor huurders met een beperking, dan is het verstandig om rekening te houden met de NEN-norm. Deze norm kun je ook gebruiken voor de inrichting van de kantoorruimte van je corporatie, zodat die toegankelijk wordt voor alle bezoekers en werknemers.

De norm is nog niet definitief, maar er is wel informatie beschikbaar waarmee je nu al rekening kunt houden. Zodra de nieuwe norm is vastgesteld, publiceren we erover op Aedes.nl.  

Heb je nog vragen over de NEN-norm toegankelijke gebouwen, neem contact op met Jessica van Eijs.