Intermaris: ‘Samenwerking met projectontwikkelaar heeft meerwaarde’

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Bouwen voor sociale huur en middenhuur: woningcorporatie Intermaris staat voor een grote opgave in Hoorn en Purmerend. Daarnaast ontwikkelt Bouwfonds Property Development (BPD) wijken waar ook sociale huur moet komen. Beide partijen legden hun opdrachten naast elkaar en kwamen tot de conclusie dat samenwerking hier de beste weg was.

In Purmerend gaat het om zo’n 1.000 woningen in een bestaande wijk en in Hoorn om herstructurering van het stationsgebied. ’Zeker dat stationsgebied is typisch iets voor een projectontwikkelaar’, zegt Cees Tip, bestuurder bij Intermaris. ‘Onze verschillende opdrachten pasten dermate goed in elkaar dat we qua tijd en qua omvang gelijk konden oversteken. BPD helpt ons met de herstructurering en verdichting en wij nemen de sociale huurwoningen af bij BPD.’

Door strakke afspraken te maken over bijvoorbeeld het stedenbouwkundig programma van eisen is er voor beide partijen duidelijkheid. ‘En er worden twee boterhammen besmeerd. Voor ons betekent dat: woningen van goede kwaliteit, op een goede plek, voor een goede prijs.’

Woningcorporatie – projectontwikkelaar – gemeente

Intermaris en BPD zitten nu in de fase van planontwikkeling en gesprekken voeren met de gemeenten Hoorn en Purmerend. ‘Voor een gemeente is het soms ook even schakelen, want die zit met zo’n samenwerking meteen een jaar of tien vast aan een projectontwikkelaar.’ Voor dit soort ontwikkelingen is dat een pre. Corporaties hebben volgens Tip altijd al een stevige relatie met gemeenten. ‘Wij waren al in gesprek over de vraag hoe we de markt konden betrekken bij de ontwikkeling van het duurdere segment.’

Volgens Tip zien gemeenten zeker de voordelen van samenwerking met de markt. ‘BPD heeft bewezen een professionele partij te zijn, met een lange adem. Het is geen hit-and-run. Herstructurering van een gebied is nooit makkelijk geweest en voor een gemeente met minder dan 100.000 inwoners niet altijd routine. De ervaring van een partij als BPD is daarbij onontbeerlijk. Het mes snijdt in dit geval dus aan drie kanten.’

Samenwerking met een commerciële partij lijkt dus een vanzelfsprekende stap. Toch benadrukt Tip dat je het niet moet doen als je het project ook zelf kunt trekken. ‘Het is niet alleen een jubelverhaal, maar het is ook heel complex. Doe het daarom alleen als de andere partij een duidelijke meerwaarde levert. En denk goed na welke partij je kiest. Intermaris heeft heel bewust gekozen voor een grote jongen als BPD. Zij hebben een schat aan kennis over bijvoorbeeld productinnovatie. Met onze samenwerking halen we die kennis binnen. Dat is meer dan een bijvangst.’

Lees ook:
Samenwerking leidt tot meer nieuwbouw in Utrecht
De Alliantie realiseert nieuwbouw samen met projectontwikkelaars