De Alliantie realiseert nieuwbouw samen met projectontwikkelaars

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Om meer nieuwbouw te realiseren, gaan woningcorporaties soms de samenwerking aan met commerciële partijen, zoals projectontwikkelaars. De Alliantie deed dit bijvoorbeeld met Synchroon. Het resultaat: een gemengde buurt in Amsterdam-Noord en nieuwe sociale huurwoningen op andere locaties in de Metropoolregio Amsterdam.

Bob van Ree, manager Projectontwikkeling bij de Alliantie: ‘Al enkele jaren terug hebben wij bedrijfskavels gekocht in Buiksloterham. Met de gemeente Amsterdam spraken wij af daar een gemengde wijk te ontwikkelen met sociale huur, middenhuur en koopwoningen. Maar ook kantoren en voorzieningen. Voor het deel waar kantoren en dure koopwoningen zouden komen, zocht de Alliantie een projectontwikkelaar. Een dergelijk commercieel programma past namelijk niet bij een corporatie.’ De Alliantie kwam uit bij Synchroon, een commerciële projectontwikkelaar, met oog voor de stad. ‘Zo’n samenwerking werkt alleen als beide partijen hetzelfde doel nastreven: de stad beter en mooier maken.’

Synchroon had posities in andere delen van de Metropoolregio Amsterdam, waar zij ook een deel sociale huurwoningen moest bouwen. De Alliantie en Synchroon kwamen tot de volgende overeenkomst: Synchroon nam grond over in Buiksloterham om daar het commerciële programma te ontwikkelen, naast de sociale en middeldure huur die De Alliantie zelf ging bouwen. Daar tegenover stond: Synchroon bouwt nieuwe sociale huurwoningen op andere locaties in de Metropoolregio die de Alliantie koopt. ‘Het gaat om 257 nieuwe sociale huurwoningen. Een deel daarvan is klaar en hebben we inmiddels afgenomen.’

Wederzijds vertrouwen

De Alliantie is gewend de samenwerking op te zoeken met andere partijen. De corporatie heeft als dochterbedrijf een eigen projectontwikkelaar: de Alliantie Ontwikkeling B.V. ‘Daardoor kunnen wij ons volledig richten op de ontwikkeling van vastgoed. Wij kennen de markt en weten welke partijen grondposities hebben.’ Welke tips zou Van Ree andere corporaties geven? ‘Het is een kwestie van lange adem’, vertelt Van Ree. ‘Je moet bereid zijn om een langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan. En dat kan alleen als er een klik is met de andere partij, als je elkaar kunt vertrouwen.’ Synchroon presenteert zich als commerciële partij die wil bijdragen aan een mooiere stad en geeft  bijvoorbeeld aandacht aan biodiversiteit binnen de stad. ‘Dat sprak ons aan.’

‘Natuurlijk hebben we uiteindelijk een zakelijke overeenkomst gesloten. Maar we hebben niet alles dichtgetimmerd, er is altijd het vertrouwen geweest dat we er samen zouden uitkomen.’

Lees ook Samenwerking leidt tot meer nieuwbouw in Utrecht