Samenwerking leidt tot meer nieuwbouw in Utrecht

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Woningcorporatie Mitros sloopt woningen in Overvecht en krijgt er meer voor terug, elders in de stad. Mogelijk gemaakt door een goede samenwerking tussen Mitros, Bouwfonds Property Development (BPD) en de gemeente Utrecht.

Samenwerking tussen corporaties en commerciële partijen kan leiden tot meer nieuwbouw, dat laten Mitros en BPD zien in Utrecht.

Mitros heeft veel bezit in de wijk Overvecht, een wijk waar zo’n 70 procent van de woningen sociale huur is. Onlangs besloot Mitros een complex in deze wijk niet te renoveren maar te slopen. Directievoorzitter Henk Peter Kip: ‘Daarvoor in de plaats willen we natuurlijk wel nieuwe sociale huurwoningen bouwen, bij voorkeur op andere plekken in de stad.’

Locaties ruilen

Mitros ging hierover in gesprek met BPD. Deze partij had bouwplannen in onder andere het centrum van Utrecht. De afspraak is dat BPD nu in Overvecht woningen bouwt voor middenhuur. Mitros krijgt in ruil andere locaties in Utrecht om sociale huur te bouwen. ‘Wij slopen tachtig woningen en bouwen er 135 bij, op locaties waar nu weinig sociale huur is. En Overvecht krijgt er juist woningen bij in een ander segment, waardoor de samenstelling van de buurt kan veranderen.’  

Deze uitruil was alleen mogelijk met hulp van de gemeente Utrecht, vertelt Kip. Mitros had de grond in erfpacht. Doordat er nu duurdere woningen komen, stijgt de waarde van de grond en zou er een zogenoemde meerwaardeafdracht aan de gemeente betaald moeten worden. ‘Maar daardoor werd uitvoering van onze plannen veel te duur. Omdat de gemeente ook belang heeft bij een gemengde wijk, hebben we afgesproken dat de gemeente afziet van het innen van de meerwaardeafdracht.’

Achterban overtuigen

Hoewel deze samenwerking voor iedere partij winst oplevert, is die volgens Kip niet per se vanzelfsprekend. ‘Dit lukt alleen als iedere partij bereid is zich in de ander te verdiepen. Ga niet alleen uit van je eigen belang, maar bedenk welke argumenten bijvoorbeeld een wethouder nodig heeft om de raad te overtuigen. Alle samenwerkingspartners moeten terug naar hun achterban met een goed verhaal. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren.’ Voor afstemming binnen de corporatie moeten alle risico’s duidelijk in kaart zijn gebracht. ‘Een raad van commissarissen moet weten waarmee ze instemmen.’

Een van de complexen die Mitros nu gaat bouwen, komt pal naast het kantoor van Mitros. ‘Dan zien we direct waarvoor we dit allemaal doen, dat werkt extra motiverend.’