Middeldure huur: steeds meer corporaties hebben interesse

Meer woningcorporaties hebben plannen om hun aanbod middeldure huurwoningen (niet-DAEB) te vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van Platform31 en onderzoeksbureau RIGO. Twee derde van de 127 onderzochte corporaties heeft interesse of is al actief in middeldure huur, terwijl in 2018 de meeste corporaties hierin nog zeer terughoudend waren.

De hoofdtaak van corporaties is de verhuur van sociale huurwoningen. Onder voorwaarden mogen zij hun aanbod uitbreiden met woningen met een huur die uitkomt boven de liberalisatiegrens van 752 euro. Doordat de markttoets voor huurwoningen per 1 januari 2021 is opgeschort, hebben woningcorporaties meer mogelijkheden voor middeldure huur.

Voor de periode tot en met 2024 hadden de corporaties uit het onderzoek een gezamenlijke groeiambitie van zo’n 12.000 woningen in het niet-DAEB segment. Dat is behalve de bouw van nieuwe woningen ook aankoop van middeldure huurwoningen en het liberaliseren van sociale huurwoningen. Daarmee laten corporaties zien dat zij werk maken van de bestuurlijke afspraken die zij eerder hebben gemaakt met minister Ollongren van BZK.

De onderzochte corporaties zien nog wel mogelijke belemmeringen bij de financiering van nieuwe activiteiten. Ook blijft de regelgeving voor zowel de sociale huur als de middeldure huur (bijvoorbeeld het verschuiven van woningen van DAEB naar niet-DAEB en andersom) een hinderpaal om flexibel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Middenhuur uitbreiden

In het onderzoek zijn de ambities van 127 corporaties onderzocht, waarvan 45 corporaties het aantal niet-DAEB woningen wil uitbreiden, dat is ruim een derde van het totaal. 31 procent van de corporaties is wel actief in het middeldure segment maar heeft geen groeiambities. Eenzelfde percentage heeft geen middenhuur of trekt zich hieruit terug. Bijvoorbeeld vanwege het gebrek aan vraag naar dit soort woningen in hun werkgebied. Of corporaties kiezen ervoor om zich primair te richten op sociale huurwoningen.