Staedion en Heijmans realiseren extra sociale huurwoningen

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Een aantal buurten in Den Haag Zuidwest schreeuwt om renovatie. Dankzij een goede samenwerking tussen woningcorporatie Staedion, ontwikkelaar Heijmans vastgoed en de gemeente Den Haag komen er meer sociale huurwoningen, én is er plek voor middenhuur en koopwoningen.

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion: ‘Bij dergelijke grote opgaven heb je te maken met integrale gebiedsontwikkeling, ofwel Stadsvernieuwing 3.0, waarbij je wonen, werk, onderwijs en zorg samenbrengt. Zoiets kun je alleen realiseren als je met een aantal vaste partners samenwerkt en hele goede afspraken maakt met elkaar.’

Gemengde wijken

‘We hebben het hier over zo’n 25.000 woningen en 67.000 inwoners in Den Haag Zuidwest. De woningen zijn veelal gedateerd en slecht van kwaliteit. Een opgave als deze vraagt om een gebiedsgerichte aanpak, uiteraard in samenspraak met de gemeente Den Haag’, vervolgt Krzeszewski. In de eerste planfase ‘Dreven, Gaarden en Zichten’ worden circa 2.000 bestaande woningen gesloopt. Daarvoor komen er ruim 5.000 terug. Dat kan bijvoorbeeld door verdichting en door gedifferentieerder te bouwen.

70 procent van de bestaande woningen in dit plandeel is in bezit van Staedion. De afspraak met Heijmans en de gemeente is dat, van het meerdere dat wordt gebouwd, 30 procent sociale huur is. Om de diversiteit in de buurt te stimuleren, wordt er ook een deel middenhuur gebouwd (20 procent) en een deel vrije sector (50 procent).

Daar waar het gaat om een complex met zowel sociale huur als middenhuur neemt Staedion ook de middenhuur in bezit, om gesplitst bezit te voorkomen. Maar ook het streven naar een gemengde wijk speelt een belangrijke rol. ‘Aan de ene kant zijn we heel blij dat er zo veel sociale huur blijft, want daarmee maken mensen die al heel lang op de wachtlijst staan een grotere kans op een betaalbare woning. Aan de andere kant willen we voorkomen dat de samenstelling van de wijk te eenzijdig wordt. Middenhuur en koopwoningen vinden wij dus ook belangrijk. Net als de ontwikkeling en bouw van scholen, voorzieningen en de zorg voor werkgelegenheid.’

Vertrouwen zorgt voor continuïteit

Krzeszewski heeft in zijn loopbaan vaker dit soort grote herstructureringen aan de hand gehad, bijvoorbeeld in Eindhoven. ‘Dit soort projecten vallen of staan bij een goede onderlinge relatie. Je gaat een verbintenis met elkaar aan voor een periode van tien tot vijftien jaar. Er zijn er altijd ups en downs, daardoor moet je je niet laten afschrikken. Als je lief en leed met elkaar kunt delen en elkaar kunt vertrouwen, dan blijft er continuïteit en creëer je een constante bouwstroom. Dan hoef je ook niet in te leveren op kwaliteit, als het even tegen zit.’