Gebiedsontwikkeling: zorg voor voldoende capaciteit

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Voor woningcorporaties ligt er een mooie taak binnen gebiedsontwikkeling. Om hun rol goed te kunnen vervullen, hebben zij voldoende capaciteit nodig. Woonstede heeft een volledige afdeling Ontwikkeling die zich hiermee bezighoudt. ‘Gebiedsontwikkeling vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan onze doelstellingen, namelijk het welzijn van onze huurders.’

Hans Peter van Leeuwen, teammanager Ontwikkelteam bij Woonstede bekijkt gebiedsontwikkeling vanuit de huurder. ‘Het gaat om een goede woning, een goede mix in het aanbod, maar ook om de juiste voorzieningen in een wijk.’ Daarnaast moeten alle plannen natuurlijk financieel haalbaar zijn. 

Plannen voor de lange termijn

‘Juist omdat wij er zijn voor onze huurders, moeten we een partner zijn in gebiedsontwikkeling. Je ziet dat het steeds belangrijker wordt dat er plannen komen voor de lange termijn. Woningcorporaties zijn van die lange termijn. Een bouwbedrijf zet een blok appartementen neer en zodra die verkocht zijn, zijn ze klaar. Voor ons is het belangrijk dat een woning ook na de vijfde mutatie nog aantrekkelijk is voor bewoners. Wij moeten die woningen voor de lange termijn laten renderen. En dan speelt er meer dan alleen de stenen. Ook de inrichting van een wijk is bepalend.’

Daarnaast ziet Van Leeuwen dat de markt steeds grilliger wordt: op het gebied van financiën, inspraak, ambities en beperkingen als stikstof en netcongestie. ‘Wij kozen er daarom voor een afdeling Ontwikkeling in te richten, zodat we ook echt zelf de capaciteit in huis hebben om te werken aan projecten en gebiedsontwikkeling. We kunnen niet blijven wachten op andere partijen en hopen dat zij een oplossing bedenken. Als je aan de voorkant al betrokken bent, kun je woningen opleveren die passen bij de behoefte van je huurders. Én kun je er meer realiseren. Daarnaast heb je de ruimte om je te verdiepen in bijvoorbeeld conceptueel bouwen, om zo woningen betaalbaar te houden en een stap te zetten in verduurzaming.’ 

Kijk ook eens bij

Meer gewicht via netwerk

Van Leeuwen verwacht dat corporaties via het Netwerk Gebiedsontwikkeling uiteindelijk als 1 partij naar buiten kunnen treden en daardoor echt iets kunnen bereiken. ‘Hoe meer corporaties mee doen, hoe groter ons gewicht en hoe meer inspraak we krijgen.’

Het netwerk organiseert door het hele jaar heen verschillende bijeenkomsten waar corporaties met elkaar kennis en ervaringen uitwisselen. ‘We kunnen hier leren van elkaars succesverhalen, maar juist ook van elkaars fouten. Ik hoop dan ook dat we die met elkaar durven delen.’ Tijdens de bijeenkomst bij Woonstede wil Van Leeuwen laten zien dat gebiedsontwikkeling niet alleen draait om grootse plannen, maar ook om kleine acties. ‘Bij plannen voor herstructurering heb je altijd tegenstanders. Bewoners kun je positiever stemmen door iets kleins, bijvoorbeeld een actie struikroven. Ook dat hoort bij gebiedsontwikkeling.’

Kijk ook eens bij

Sluit je aan bij het Netwerk Gebiedsontwikkeling

Wil je aan de slag met gebiedsontwikkeling, maar heeft jouw corporatie daar nog niet zo veel ervaring mee? Of wil je juist je kennis en ervaring delen? Het Netwerk Gebiedsontwikkeling brengt corporaties met elkaar in gesprek. Komend jaar kun je deelnemen aan verschillende sessies door het land heen. 

Lees meer over het Netwerk Gebiedsontwikkeling