Gebiedsontwikkeling: zorg dat je gesprekspartner bent

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

‘Wil je als woningcorporatie invloed hebben op gebiedsontwikkeling, dan moet je zorgen dat je op tijd aan tafel zit met de gemeente en de vastgoedbedrijven. En dat je een serieuze gesprekspartner bent, die goed beslagen ten ijs komt.’ Dat is het advies van Gerrit Jan Schothans, manager vastgoedontwikkeling bij Delta Wonen.

Schothans vat gebiedsontwikkeling samen als alles wat gaat over de inrichting van wijken. Denk aan bouwwerken, infrastructuur, verdeling van doelgroepen, klimaatadaptatie, voorzieningen voor mobiliteit, maar ook iets als leefbaarheid. ‘Juist omdat het zo breed is, is gebiedsontwikkeling zo belangrijk. Gebiedsontwikkeling gaat over bijna alle aspecten van het werk van de corporatiesector.’

Gebiedsontwikkeling geeft invloed

‘Zou je je als corporatie alleen bezig houden met plotontwikkeling, dus de ontwikkeling van een kavel of perceel, dan heb je nog maar weinig invloed op wat er gaat komen in een wijk. Bij gebiedsontwikkeling zit je veel meer aan het stuur.’ 

Dat is voor Schothans dan ook de reden waarom corporaties zich met gebiedsontwikkeling moeten bezighouden. ‘Corporaties en gemeenten zijn tot in lengte der dagen aanwezig in een wijk, terwijl een bouwbedrijf of een ontwikkelaar na oplevering vertrekt. Dan is het toch niet meer dan logisch dat je als corporatie ook betrokken bent bij de wijkplannen? Wij kunnen in dit stadium invloed uitoefenen op de kwaliteit voor de lange termijn.’ De gemeente heeft als taak om bij gebiedsontwikkeling alle betrokken partijen aan elkaar te koppelen en met elkaar in gesprek te laten gaan over de invulling van het gebied. ‘Zo zorg je samen voor een betere leefomgeving.’

Zorg dat je een goede gesprekspartner bent

Goede gebiedsontwikkeling draait om samenwerken en goede afspraken maken. ‘In Zwolle zijn we goed op weg’, vertelt Schothans. ‘We worden uitgenodigd deel te nemen aan gebiedscoalities en hebben daardoor invloed op grote thema’s.’

Om bij gemeenten en vastgoedontwikkelaars aan tafel te komen, moet je je als corporatie wel opstellen als volwaardige gesprekspartner. ‘Dat betekent dat je niet alleen komt halen, maar ook iets brengt. Dat je expertise meeneemt, meehelpt bij de participatie en meedenkt met businesscases.’ Schothans ziet dat sommige corporaties daarin al ver zijn en actief invulling geven aan gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door zelf een visie te ontwikkelen op de wijken. ‘Alleen zo breng je gebiedsontwikkeling verder. Samenwerking vraagt soms om een lange aanloop, maar die verdien je uiteindelijk ruimschoots terug doordat je mede vorm kunt geven aan een wijk.’

Sluit je aan bij het Netwerk Gebiedsontwikkeling

Wil je aan de slag met gebiedsontwikkeling, maar heeft jouw corporatie daar nog niet zo veel ervaring mee? Of wil je juist je kennis en ervaring delen? Het Netwerk Gebiedsontwikkeling brengt corporaties met elkaar in gesprek. Komend jaar kun je deelnemen aan verschillende sessies door het land heen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • Hoe ontwikkel je een visie op de wijk? 
  • Hoe werkt een gebiedscoalitie?
  • Hoe geef je invulling aan belangrijke thema’s?