Nieuwbouw

Netwerk Gebiedsontwikkeling

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Het Netwerk Gebiedsontwikkeling staat open voor medewerkers van woningcorporaties die lid zijn van Aedes. Je kunt je aanmelden via het Aanmeldformulier lidmaatschap Aedes-netwerken.

Aan de slag met gebiedsontwikkeling

In 2024 gaat Aedes door het jaar heen sessies voor leden organiseren om ervaringen en kennis te delen. 

Aedes organiseert verschillende praktijkdagen over gebiedsontwikkeling. Je kunt je nu aanmelden:

Kijk ook eens bij

Praat mee in de community Nieuwbouw & Projectontwikkeling

In de community Nieuwbouw & Projectontwikkeling kunnen leden o.a. in discussie met collega’s over actuele onderwerpen. Binnen de community kun je (praktijk)voorbeelden uitwisselen, of kun je vragen stellen over alles wat gaat over nieuwbouw en projectontwikkeling. Alleen mensen die in dienst zijn van een woningcorporatie die lid is van Aedes, kunnen zich aansluiten bij deze community.