Gebiedsontwikkeling verder brengen door van elkaar te leren

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Met gebiedsontwikkeling breng je buurten of wijken naar een hoger plan door verschillende invalshoeken met elkaar te verbinden. Dan gaat het niet alleen om de stenen maar ook om bijvoorbeeld de veiligheid en de leefbaarheid. Waar de ene corporatie veel ervaring heeft met de ‘harde’ kant, heeft de andere juist veel kennis van de ‘zachte’ kant. Door van elkaar te willen leren, kunnen corporaties elkaar én externe samenwerkingspartners versterken en zo gebiedsontwikkeling verder brengen. 

Wil je als woningcorporatie nauw betrokken worden bij gebiedsontwikkeling, dan moet je vanuit verschillende invalshoeken kunnen opereren. En zorgen dat je een goede gesprekspartner bent van bijvoorbeeld de gemeente en projectontwikkelaars. Maar ook van welzijnsorganisaties of onderwijsinstellingen, afhankelijk van de opgave in een wijk. Bart Kesselaar, directeur Strategie bij Havensteder is ervan overtuigd dat je door die samenwerking beduidend verder komt dan wanneer je ieder afzonderlijk te werk gaat. ‘Wij noemen dit werken in vitale coalities. Onze aanpak in de wijk Lombardijen is daar een voorbeeld van. Hier werken we samen met projectontwikkelaar Synchroon en de gemeente aan een integrale gebiedsontwikkeling. Deze wijk kent veel sociaal maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd biedt de wijk kansen voor het toevoegen van woningen. Samen kijken we hoe verschillende ingrepen elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld nieuwe woningen op zo’n manier inpassen dat je meteen gebruikmaakt van bestaande faciliteiten, zoals openbaar vervoer. Dan is het logisch om samen te verkennen of je rond het treinstation in deze wijk kunt verdichten. Zo’n aanpak hadden we in ons eentje niet kunnen oppakken.’ 

Combinatie van invalshoeken

Juist corporaties die werken in grootstedelijk gebied hebben hierin een verantwoordelijkheid naar hun huidige en toekomstige bewoners. ‘We bouwen voornamelijk binnen bestaand stedelijk gebied. Dan is het extra belangrijk dat je een optimale combinatie maakt van verschillende invalshoeken, zoals efficiënt bouwen, waarbij je gebruikmaakt van wat er al is, en aandacht hebt voor het welbevinden van je huurders.’   

In de afgelopen jaren zijn taken van corporaties versmald, maar inmiddels is volkshuisvesting geen vies woord meer. Corporaties worden juist steeds vaker aan tafel gevraagd als het gaat om de brede invulling daarvan. ‘Eigenlijk ook niet meer dan logisch, als je bedenkt hoeveel vastgoed van corporaties is. In Rotterdam gaat dat om 40% van de woningen. Bij gebiedsontwikkeling hebben partijen de corporaties dan ook nodig, daarvan mogen we ons best wat meer bewust zijn.’

Kijk ook eens bij

Van elkaar willen leren

Om de rol van groot-eigenaar naar behoren in te vullen, moeten corporaties er volgens Kesselaar voor zorgen dat hun mensen de juiste deskundigheid hebben en dat de organisatie professioneel kan opereren. ‘Continu onderhoud van je professionals dus. Je moet leren samenwerken, ook met externe partijen. En van elkaar willen leren.’

Daar ziet Kesselaar dan ook meteen een belangrijke rol voor het Netwerk Gebiedsontwikkeling: ‘De netwerkbijeenkomsten zijn dé plek om kennis uit te wisselen. En het is in mijn ogen zeker niet zo dat de grote corporaties daar wel eens even zullen vertellen hoe het zit. Het valt mij op dat bijvoorbeeld kleinere corporaties heel sterk verankerd zijn in de wijk. Zij weten als geen ander hoe je de sociale invalshoek uitwerkt in je gebiedsontwikkeling. Een niet te onderschatten waarde voor succesvolle verbetering van buurten en wijken: niet alleen de opgave, ook de oplossing ligt in de wijk’.

Sluit je aan bij het Netwerk Gebiedsontwikkeling

Wil je aan de slag met gebiedsontwikkeling, maar heeft jouw corporatie daar nog niet zo veel ervaring mee? Of wil je juist je kennis en ervaring delen? Het Netwerk Gebiedsontwikkeling brengt corporaties met elkaar in gesprek. Komend jaar kun je deelnemen aan verschillende sessies door het land heen. Lees meer over het Netwerk Gebiedsontwikkeling.