Nieuwbouw staat centraal in Corporatiebouw

Nieuws Nieuws · 19 januari 2021
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

‘Betaalbare nieuwbouw is onze belangrijkste opgave voor dit decennium’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn in de nieuwste editie van Corporatiebouw. ‘Een klassieke taak die tegelijkertijd schreeuwt om innovatie’.

Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen helpen corporaties bij hun keuze voor de industriële productie van woningen. Met gezamenlijke inkoop en innovatieve prefab kan er sneller en goedkoper worden gebouwd. Corporatiebouw belicht drie voorbeelden van dergelijke innovatieve oplossingen.

Wonen Limburg Accent

Corporaties hebben sinds dit najaar meer mogelijkheden om middenhuurwoningen en goedkopere woningen te realiseren. René Clement (directeur van Wonen Limburg Accent B.V.) vertelt uit eigen ervaring hoe corporaties kunnen opereren op de commerciële markt. Ook heeft hij adviezen voor woningcorporaties die, net als Wonen Limburg, een aparte woningvennootschap willen oprichten voor het ontwikkelen, beheren en verhuren van woningen in het middenhuursegment.

Bouwstroom Drenthe

1000 woningen voor de prijs van 750 in de komende vijf jaar. Dat moet het resultaat zijn van de gezamenlijke inkoop van vijf Drentse en één Groningse woningcorporatie. Ze volgen daarbij de inzichten van de Bouwstroom en hebben na een gedegen procedure twee bouwers gevonden om in nauw overleg de besparing te realiseren. Elles Dost, directeur-bestuurder van woningcorporatie Lefier, is er vanaf het begin bij betrokken geweest: ‘Als inkoopcollectief hebben we hetzelfde doel: kostprijs omlaag met behoud van kwaliteit.’

Voordelen van flexwoningen

Verplaatsbare woningen kunnen de druk op de woningmarkt helpen verminderen. Projectleider flexwoningen Jurgen Arts van de Bossche woningcorporatie Zayaz is enthousiast. ‘Natuurlijk willen we het liefst permanente woningen bouwen’, zegt Arts.

‘Maar dat kost tijd. Met deze flexwoningen vullen we onze voorraad op een heel snelle manier aan. Minstens zo belangrijk is dat de meeste huurders tevreden zijn. Wij horen dat het prima wonen is in de flexwoningen.’

Lees de volledige editie op de website van Corporatiebouw.