Middenhuur voor groep die valt tussen wal en schip

De Groningse woningcorporatie Nijestee kiest bewust voor bouwen van middeldure woningen. ‘Dit is niet onze primaire doelgroep, maar wel een groep die nu in de knel zit op de woningmarkt’, aldus Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed bij Nijestee.

Twee jaar geleden besloot Nijestee te gaan bouwen voor de groep huurders die moeilijk een woning kan kopen, maar die ook niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Vaak zijn deze huurders aangewezen op het beperkte aanbod aan (dure) woningen in de vrije sector. Corporaties kunnen wel bouwen voor deze groep, maar moesten tot voor kort altijd eerst een tijdrovende markttoets doen.

‘Fijn dat die markttoets nu niet meer nodig is, maar die vormde voor ons geen belemmering om voor deze groep te bouwen’, zegt Vogel. Omdat de groep met een inkomen tussen 35.000 – 50.000 euro nu vaak tussen wal en schip belandt, ziet Nijestee het als een taak ook voor middenhuur te bouwen. Het gaat dan om woningen voor verschillende doelgroepen (starters, 1-2 persoonshuishoudens en gezinnen) met een huur tussen 750 en maximaal 1.000 euro.

Prestatieafspraken met gemeente

Nijestee reserveert ongeveer een kwart van de jaarlijks 450 nieuw te realiseren woningen voor middenhuur. Dat gebeurt in goed overleg met de gemeente. Dat is ook een absolute voorwaarde volgens Vogel. ‘Wij staan voor een ongedeelde stad. Dat betekent bijvoorbeeld dat we altijd gemengde complexen opleveren. De gemeente Groningen deelt onze visie. Wij krijgen dan ook alle steun om middeldure woningen te bouwen.’

Deze gezamenlijke ambitie is vastgelegd in prestatieafspraken tussen Nijestee, de participatieraad (afvaardiging huurders) en de gemeente Groningen. ‘Een ongedeelde stad heeft grote prioriteit, net als betaalbaarheid. Als wij bouwplannen maken, stellen wij onszelf altijd de vraag: wat is het beste voor onze huurder én voor de wijk?’

Middenhuur – voor welke groep?

Wat Vogel wel merkt is dat het in de samenwerking met een gemeente belangrijk is met elkaar tot overeenstemming te komen over de doelgroep. Voor wie bouw je nu eigenlijk middeldure huurwoningen? ‘Omdat dit deel van de markt niet is gereguleerd, moet je extra aandacht besteden aan het definiëren van die groep. En hoe ga je die woningen toewijzen? Moet er verschil in kwaliteit zijn tussen sociale huur en middeldure huur?’

Dat laatst punt is nog wel interessant, want verwachten huurders niet meer als ze in een hoger segment zitten? ‘Er is wel enig verschil maar niet veel. We bouwen betaalbare woningen voor mensen die geen woning kunnen kopen of heel hoge huren kunnen betalen, daar gaat het om. Een fatsoenlijk dak boven je hoofd is prioriteit nummer 1.’