DeltaWonen bouwt dankzij afspraken met gemeente en marktpartijen

Zwolle wil een inclusieve stad zijn. Dat betekent passende woningen bouwen voor alle inwoners, dus ook voor mensen met een smalle beurs. Duidelijke afspraken en goede samenwerking maken dit mogelijk.

Om de stedelijke ontwikkeling op een hoger plan te krijgen, is in het verleden het Zwols Concilium opgericht. Het Zwols Concilium heeft vooral een adviserende rol en bestaat uit een adviesraad van de gemeenten Zwolle en Kampen, de provincie Overijssel, woningcorporaties en marktpartijen als makelaars, beleggers en projectontwikkelaars. Enkele jaren terug verschoof de focus naar de druk op de woningmarkt en de schaalsprong van Zwolle in de groei van de stad. Binnen het Concillium is een taskforce gestart die zich richt op de toekomst van de stad Zwolle als geheel. Woningcorporaties zijn ook onderdeel van deze taskforce.

Berenda de Paus, programmamanager bij woningcorporatie deltaWonen: ‘We zijn gestart met een gezamenlijke position paper met onze visie op de groei van de stad en de urgentie om de woningbouw te versnellen. De verleiding is groot om het dan alleen te hebben over groei van de stad en binnenstedelijk bouwen. Maar wij buigen ons ook over de vraag hoe de integrale stedelijke ontwikkeling van Zwolle eruit moet zien. En we hebben het perspectief van de inclusieve stad centraal gezet, dat is belangrijk voor de opgave voor voldoende sociale huurwoningen. Wij zien dit voor ons als corporaties als de kracht van de samenwerking in het Concilium.’

Afspraken en vertrouwen

De Taskforce Wonen richt zich op aanjagen en voorbereiding van bouwplannen. ‘Naast die visie op de ontwikkeling van Zwolle hebben we met onze partners duidelijke spelregels afgesproken over hoe we die strategie willen realiseren.’

Hoe dat concreet kan werken? ‘Verschillende partijen hadden plannen op locaties die geen prioriteit hadden voor de gemeente. Uiteindelijk kregen wij van de gemeente Zwolle ruimte om aan de slag te gaan. De gemeente zelf was wel betrokken, maar bleef op de achtergrond.’ Het ging hier onder andere om binnenstedelijke locaties waarop in korte tijd veel woningen worden gebouwd. DeltaWonen moest hierin wel samenwerken met marktpartijen, omdat de corporatie daar zelf geen grondposities had. De Paus: ‘Dankzij de gezamenlijke visie, de duidelijke afspraken die we hadden gemaakt en het wederzijdse vertrouwen kregen we dit voor elkaar.’

Gelijkwaardige partners

Voordeel van bouwen vanuit een samenwerkingsverband is dat woningcorporaties een gelijkwaardige rol hebben in het gesprek met de gemeente en de betrokken marktpartijen. Corporaties kunnen nu bij gebiedsontwikkeling in en rondom Zwolle zo’n 20 procent sociale huur bouwen. ‘Deze afspraken hebben onze positie versterkt. Het blijft hard werken, maar we zitten nu wel aan tafel bij een aantal grote binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, die inmiddels in gang zijn gezet.’ Concrete resultaten zien we in de gebiedsontwikkeling aan de Zwartewaterallee in Zwolle, hier komen 1.300 woningen. Voor de gebiedsontwikkeling ontving Zwolle Bouwimpulssubsidie van het Rijk.

DeltaWonen wil samen met andere Zwolse corporaties tot 2023 een groei van zo’n 700 sociale huurwoningen realiseren. Tot 2030 is de opgave in totaal circa 2.000 woningen in het sociale segment. ‘De markt zal nooit dezelfde prijs- kwaliteitverhouding bieden als woningcorporaties. Dat bereik je alleen met regulering vanuit de overheid voor de positie van corporaties in gebiedsontwikkeling. Zover is het nog niet en daarom zijn wij deze samenwerking aangegaan, inclusief spelregels, die werkbaar zijn voor iedereen.’

Lees meer 

Lees meer over