Tijdelijke woningen in Eindhoven geven ruimte voor innovatie

Woningen bouwen is dé oplossing voor de woningcrisis. Maar een nieuwe woning staat er niet van vandaag op morgen. Tijdelijke woningen kunnen onderdeel zijn van de oplossing. In Eindhoven komt een hele wijk met 700 tijdelijke woningen, die er in ieder geval dertig jaar blijven staan.

‘Dit project, Buurtschap te Veld, komt voort uit de Woondeal uit 2019’, vertelt Stefanie Gijsbers van gemeente Eindhoven. ‘Hierin hebben we opgenomen dat we naast permanente woningen ook tijdelijke woningen bouwen.’ Doordat tijdelijke woningen modulair zijn, zijn ze snel te bouwen. En door gebruik te maken van de Crisis- en Herstelwet gaat de besluitvorming een stuk sneller dan gebruikelijk. ‘Een voorwaarde hiervoor is dat je innovatief bouwt’, gaat Gijsbers verder. ‘Concreet betekent dit dat we nieuwe materialen uitproberen en sociale innovatie bevorderen. Naast sociale huur en middenhuur komen er kavels die mensen kunnen huren en waarop ze hun eigen huis kunnen bouwen. Denk aan een tiny house of een strohuis.’

Stimulans voor innovatie

Stefan Schuwer namens de corporaties Woonbedrijf en ‘thuis uit Eindhoven, denkt dat de tijdelijkheid van de woningen een enorme stimulans is voor innovatie. ’Blijkbaar kun je je wat meer ruimte veroorloven als het om tijdelijke woningen gaat. Mensen durven opeens te experimenten. De woningen zijn anders, maar ook de infrastructuur met bijvoorbeeld halfverharde wegen. Verder zijn er veel gemeenschappelijke buitenruimtes en een centrale parkeerplaats. Dat vraagt wel om een bepaalde mentaliteit bij bewoners. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor je buurt.’

De gemeente Eindhoven kiest ervoor om de woningen dertig jaar te laten staan. Bij de meeste tijdelijke woningen is die termijn vijftien jaar. ‘Maar dan halen we de kosten er niet uit’, verklaart Gijsbers deze keus. ‘We leggen hier een nieuwe wijk aan met complete infrastructuur. De kosten zijn daardoor hoger dan wanneer je twintig tijdelijke woningen neerzet in een bestaande wijk.’ Schuwer vult aan: ‘Ook willen we voorkomen dat tijdelijk hier betekent dat mensen aan de lopende band verhuizen en dus geen binding opbouwen met de buurt. Als je ergens dertig jaar kunt blijven, dan wordt het echt jouw plek. Dit moet dan ook een gemengde wijk worden met woningen voor starters, ouderen en gezinnen.’

Bouwen vanuit een visie

Wil je een project voor tijdelijke woningen succesvol maken, dan moet je volgens Schuwer van tevoren een duidelijke visie opstellen. ‘Hou vast aan die visie, van begin tot eind. Maak er een gezamenlijke opgave van voor de gemeente, de corporaties en alle andere betrokken partijen.’ Daar is Gijsbers het volledig mee eens: ‘Zie elkaar als partners, niet als tegenstanders. Het succes van de corporatie is het succes van de gemeente en vice versa.’  

Lees meer over