Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke, verplaatsbare woningen, meestal bestemd voor mensen die snel een woning nodig hebben. Denk aan mensen die net zijn gescheiden, studenten en statushouders. De woningen worden geplaatst op locaties die eigenlijk een andere bestemming hebben dan wonen. Zolang de grond nog niet gebruikt wordt, kunnen er tijdelijk woningen staan. Het is de bedoeling dat de flexwoningen daarna weer op een nieuwe locatie worden verhuurd. Flexwoningen komen niét in de plaats van permanente woningen, maar zijn een aanvulling op permanente woningen. Door flexwoningen te verhuren, kunnen woningcorporaties spoedzoekers snel uit de brand helpen.

Experts
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger