Flexwoningen

Flexwoningen zijn tijdelijke, verplaatsbare woningen, meestal bestemd voor mensen die snel een woning nodig hebben. Denk aan mensen die net zijn gescheiden, studenten en statushouders. De woningen worden geplaatst op locaties die eigenlijk een andere bestemming hebben dan wonen. Zolang de grond nog niet gebruikt wordt, kunnen er tijdelijk woningen staan. Het is de bedoeling dat de flexwoningen daarna weer op een nieuwe locatie worden verhuurd. Flexwoningen komen niét in de plaats van permanente woningen, maar zijn een aanvulling op permanente woningen. Door flexwoningen te verhuren, kunnen woningcorporaties spoedzoekers snel uit de brand helpen.

Experts
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Wat speelt er?

Persbericht

Persbericht · 24 apr 2024

Op 24 april ontvingen 6 bouwbedrijven voor het eerst een typegoedkeuring voor hun modulaire woningen. Deze...

Alleen voor Aedes-leden

Aedes heeft, namens de sector, een raamovereenkomst met verschillende bouwpartijen afgesloten. Deze...

Flexwoningen kunnen een instrument zijn om de woningnood te verlichten. Daarnaast bieden ze corporaties de...

Nieuws

Nieuws · 13 mrt 2024

Aedes sloot vorig jaar met 36 leveranciers van flexwoningen een raamovereenkomst om verplaatsbare woningen te...

Waar kun je aan deelnemen?

19 jun
Nieuw Babylon
Flexwoningen
Nieuwbouw
29 mei
Online evenement
Vastgoedsturing
Verduurzaming