Aanmelden rijksgaranties voor flexwoningen

Nieuws Nieuws · 4 mei 2023
Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Woningcorporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen neerzetten. Het Rijk ondersteunt dat met een garantieregeling om de financiële risico’s te beperken. Woningcorporaties kunnen zich nu aanmelden voor deze garantieregeling. 

Twee trajecten flexwoningen

Moderne flexwoningen (verplaatsbare huizen) zijn een goede manier om verschillende groepen woningzoekenden een volwaardig energiezuinig huis te bieden. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft 2.000 verplaatsbare woningen ingekocht die woningcorporaties over gaan nemen. Daarnaast sluit Aedes binnenkort een raamovereenkomst waarop corporaties in kunnen tekenen. Zo kopen ze flexwoningen volgens een afgesproken standaard in bij een aantal geselecteerde producenten.

Rijksgarantie om financiële risico’s te beperken

BZK maakte in december 2022 de contouren van de Financiële Herplaatsingsgarantie bekend. Er is 220 miljoen euro voor beschikbaar. De garantie biedt investeerders (meestal een woningcorporatie) meer zekerheid. De kans om na de eerste plaatsing een nieuwe locatie voor de woning te vinden wordt groter. Als dat toch niet lukt, ondanks inspanningen van alle partijen, kan een investeerder een beroep doen op afspraken om een deel van het verlies te verdelen tussen Rijk, gemeente en investeerder.

Aanmelden Financiële Herplaatsingsgarantie

Je kunt je aanmelden voor de Financiële Herplaatsingsgarantie via de website van RVO. Daar vind je ook een toelichting op de voorwaarden, FAQ, een visual en een rekenhulp.