Weerstand tegen flexwoningen – hoe ga je daarmee om?

Nieuws Nieuws · 18 april 2023
Experts
Pieter Schipper
Belangenbehartiger
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De plaatsing van flexwoningen kan weerstand oproepen. Moderne flexwoningen zijn volwaardige huizen, die vaak niet eens als flexwoning te herkennen zijn. Maar nog steeds bestaan er vooroordelen over. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang dat er lelijke containers in hun buurt komen. Of ze zijn bang dat de nieuwe bewoners problemen opleveren. Hoe ga je om met die weerstand, hoe krijg je meer begrip en draagvlak? 

Platform31 maakte een publicatie Omgaan met weerstand tegen flexwonen, die ingaat op Nimby-gedrag van omwonenden. De publicatie geeft handvatten voor lokale bestuurders: hoe geef je toekomstige bewoners een gezicht? Hoe betrek je buurtbewoners? En hoe zet je communicatie in?