Flexwoningen in de strijd tegen acute woningnood

‘Je moet lef hebben en je niet laten afschrikken, want een nieuw type woning toevoegen aan je reguliere woningbestand is pittig te realiseren.’ Dat zegt Marieta Peek van Woningstichting Putten (WSP) over de ontwikkeling van 20 flexwoningen voor Puttenaren die snel eigen woonruimte nodig hebben.

Door een voorgenomen tijdelijk ontheffing van het bestemmingsplan en een experimentenregeling kwam eerder dit jaar een locatie in de gemeente beschikbaar voor flexwoningen. De te realiseren tijdelijke woningen moeten het nijpende tekort aan kleine één- max tweepersoonswoningen in de gemeente opvangen, voor een periode van vijftien jaar. 

Spoedzoekers

De 20 flexwoningen zijn niet bedoeld voor statushouders en arbeidsmigranten, daar zijn in Putten andere programma’s voor, maar juist voor spoedzoekers afkomstig uit Putten. Jongeren die om wat voor reden dan ook met spoed op zoek zijn naar zelfstandige woonruimte of bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen. Het moet een gemêleerde groep worden die snel integreert in de buurt en waar nodig ondersteuning krijgt en een goede interactie (sociale cohesie) met elkaar en met de buurt.
De precieze afbakening van de doelgroep, de toewijzing en het beheer is een taak van de gemeente, in nauwe samenwerking met de corporatie. De gezamenlijke wens om dit project te laten slagen, de diversiteit van de doelgroep en de tijdelijkheid van huren -maximaal 2 tot 3 jaar- maakt het reguliere beheer arbeidsintensief. Voor slechts 20 woningen gaat het al snel om een halve fte.

Alle kansen benutten

Het is een dure maatschappelijke oplossing. Peek: ‘Door de korte exploitatieduur hebben we te maken met een negatieve business case. Een niet zo duurzame oplossing.’ Daarom is WSP nog in gesprek met marktpartijen, en de gemeente om te kijken of de periode na vijftien jaar verlengd kan worden.
‘Maar we willen, of eigenlijk moeten, alle kansen benutten die we zien om de woningnood in onze gemeente aan te pakken.’ De woonvisie, de jarenlange goede samenwerking met de gemeente en de gemaakte prestatieafspraken leveren een positieve wederzijdse inspanning op waar Puttenaren nu van profiteren. De gemeente wil het woningvraagstuk stevig aanpakken. Daarom komen er naast een ambitieus nieuwbouwprogramma en deze eerste 20 flexwoningen, nog 60 extra flexwoningen binnen de gemeente grenzen.

Woningnood vraagt om keuzes

De toekenning door de gemeente van de bouwlocatie werd wisselend ontvangen. Vrij uitzicht over de polder gaat straks voor een aantal inwoners tijdelijk veranderen in ‘uitzicht over een klein nieuw woonwijkje’. Bewoners tekenden protest aan, wat weer een tegenreactie opwierp.
Puttense jongeren zetten een actiegroep op vóór ontwikkeling van de flexwoningen. Hun petitie werd in korte tijd onderschreven door honderden Puttenaren en uiteindelijk aangenomen tijdens de raadsvergadering. ‘Als de woningnood zo hoog is, moet je keuzes maken’, aldus de jonge initiatiefnemers.

Achtergrond

Dakloosheid neemt in Nederland steeds meer toe, zo blijkt uit de Monitor Dakloosheid. Bij jongeren tussen 18 en 30 jaar is dat percentage in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat vraagt om creatieve, innovatieve oplossingen door corporaties en maatschappelijke opvang.