Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen uit de maatschappelijke en daklozenopvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wat speelt er?

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met...

Nieuws

Nieuws · 15 feb 2024

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland is nog steeds onacceptabel hoog. Om dit extra onder de aandacht te...

Nieuws

Nieuws · 9 feb 2024

Ook dit jaar organiseert BZK maandelijks online 'inloop' bijeenkomsten over het rijksprogramma ...

Nieuws

Nieuws · 7 feb 2024

Vanaf 2 januari 2024 kunnen woningcorporaties weer gebruik maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen....

Activiteiten

13 mrt
Congrescentrum 1931
Aandachtsgroepen
Leefbare en veilige wijken
Ouderenhuisvesting
19 mrt
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
28 mrt
Online evenement
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting