Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen uit de maatschappelijke en daklozenopvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 15 apr 2024

In 2030 is er in Nederland niemand meer dakloos. Aan dat doel heeft de overheid zich gecommitteerd met het...

Hoe maak je abstracte doelen uit een woonzorgvisie concreet en werkbaar? En liever nog, hoe werk je met alle...

Nieuws

Nieuws · 28 feb 2024

Met de toenemende vergrijzing is er een groeiende behoefte aan aandacht voor de huisvesting van ouderen. Het...

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met...

Activiteiten

21 mei
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
18 jun
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
17 sep
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting