Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen in de maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 17 nov 2023

De (initiatief)wet huurbescherming weeskinderen is op 7 november 2023 aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee is de...

Nieuws

Nieuws · 24 okt 2023

Goed wonen is in sommige wijken niet altijd vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan...

‘Het begint met zoeken naar verschillende partners om gemengd wonen-projecten op te zetten, want als corporatie...

Nieuws

Nieuws · 25 sep 2023

Vrijdag 15 september 2023 is de subsidieregeling voor zorggeschikte...

Activiteiten