Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen in de maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Spoedzoekers/ dakloosheid
Vergunninghouders
Woonwagenbewoners