Aandachtsgroepen

Sommige mensen hebben extra hulp nodig bij het vinden van een woning, en soms ook begeleiding bij het wonen. Aedes vindt dat de huisvesting van kwetsbare groepen moet verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan ouderen, studenten, mensen in de maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten en ex-gedetineerden.

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Beleid & regelgeving

In de praktijk

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 25 sep 2023

Vrijdag 15 september 2023 is de subsidieregeling voor zorggeschikte...

Bij het realiseren van huisvesting voor aandachtsgroepen speelt regionale samenwerking een belangrijk rol. De opvang...

De krapte op de woningmarkt heeft specifiek voor ‘aandachtsgroepen’ vaak vergaande gevolgen. Het zijn mensen in een...

Binnen 1 jaar was de transformatie van een leegstaand verzorgingshuis naar een complex met 12 studio’s en 36 2-...

Activiteiten

10 okt
Online evenement
Aandachtsgroepen
Leefbare en veilige wijken
Ouderenhuisvesting
14 nov
Online evenement
Aandachtsgroepen
Leefbare en veilige wijken
Ouderenhuisvesting
27 nov
locatie volgt
Aandachtsgroepen
Leefbare en veilige wijken