Gemeenten betalen straks huur vergunninghouders aan corporaties

Gemeenten gaan de huur van vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben rechtstreeks aan woningcorporaties betalen. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij presenteert daarin zijn plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel.

De minister wil onder meer dat gemeenten in de eerste periode de vaste lasten, zoals huur, energiekosten en de verplichte verzekeringen, uit de bijstand betalen. De vergunninghouder ontvangt wat resteert en de toeslagen. Minister Koolmees wil ook de taaleisen aanscherpen. Het nieuwe inburgeringsstelsel moet ervoor zorgen dat nieuwkomers sneller aan het werk gaan en de taal leren. De plannen gaan nu naar de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wijziging van de Wet inburgering in 2020 ingaat. 

Duur van periode

De minister wil de periode waarin de gemeente huur betaalt na een eerste gesprek vast komt te liggen in het Plan Inburgering en Participatie (PIP), om de voortgang en de inzet van de vergunninghouder te kunnen volgen. ‘Het is daarmee niet vrijblijvend en maakt deel uit van de afspraken die de statushouder met de gemeente maakt’, schrijft de minister. Als duidelijk is dat de vergunninghouder zichzelf kan redden, krijgt hij het volledig financieel beheer, inclusief het betalen van eigen huur.

Aedes vindt het een goede stap dat vergunninghouders betere begeleiding bij het regelen van hun financiën krijgen, om schulden te voorkomen. Uit de Corporatiemonitor Huisuitzettingen en Huurachterstanden 2017 kwamen vergunninghouders naar voren als een risicogroep. 

Lees meer over