Kamer onderverhuren levert extra zakcentje op

Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Kleinschalige, tijdelijke opvang van (economisch) dak- en thuislozen en tegelijkertijd een maandelijks zakcentje voor huurders die een kamer ‘over’ hebben. Dat is het project Onder de Pannen in een notendop. Corporatie Alwel heeft hier in de regio Breda al enige ervaring mee en is enthousiast.

Toename betalingsachterstanden

‘Dit is iets wat je echt samen met gemeente en een maatschappelijke (daklozenopvang-) organisatie moet doen. In onze regio is dat Stichting De Herberg. Zij zijn de intermediair tussen vraag en aanbod.’ Corrina Pistorius, vestigingsmanager in Etten-Leur, en Maurice Theeuwes, teammanager gebiedsteam en assetmanager Etten-Leur, vinden het project perfect passen in de huidige tijdsgeest. Het aantal beschikbare (tijdelijke) woningen is beperkt en het aantal huurachterstanden loopt op, onder meer door de hoge energieprijzen. Pistorius: ‘De extra inkomsten, afhankelijk van de kamergrootte en voorzieningen minimaal € 150 per maand, zijn voor veel huurders een waardevolle aanvulling, bovendien komt een extra huisgenoot ook de eenzaamheid van alleenstaande huurders ten goede.’ 

Kijk ook eens bij

Wat betekent dit voor de interne organisatie?

‘Eigenlijk doen wij alleen de toetsing van de verhuurder,’ vertelt Theeuwes. ‘Wij ontvangen van De Herberg de naam van een huurder die een kamer wil onderverhuren, en wij checken of de huurder inderdaad minimaal een 3-kamerwoning heeft, wat de huurpunten van de woning zijn (in verband met de te vragen kamerhuur) en of er geen dossier van overlast is van de huurder.’ De contractafspraken, het innen én uitbetalen van de huur en de begeleiding en monitoring van de match worden allemaal verzorgd door stichting De Herberg. 

Tijdelijke woonruimte

Met dit project wordt ook een aantal spoedzoekers geholpen. Weliswaar op kleine schaal, maar ‘alle beetjes helpen.’ Voor mensen die door een scheiding of faillissement snel woonruimte nodig hebben en vaak al langere tijd ‘bij familie en vrienden op de bank slapen’ brengt deze nieuwe vorm van tijdelijke huur (maximaal 1 jaar) rust in een moeilijke periode. En het biedt hen de kans om vanuit een nieuwe woonplek, waar ze ook officieel staan ingeschreven, op zoek te gaan naar definitieve woonruimte.

Onder de Pannen is een landelijk initiatief waar  iedereen die een kamer over heeft zich kan aanmelden als verhuurder, zonder gekort te worden op een uitkering of een  toeslag. Ongeacht of je woont in een (sociale) huurwoning of een eigen woning. De gemeenten Amsterdam,  Utrecht, Breda en Haarlem en de regio Amstelland zijn al aangehaakt en maken deze vorm van onderverhuur mogelijk. www.onderdepannen.nl