Ouderenhuisvesting

Een groot deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. Ouderen wonen dan ook steeds vaker zelfstandig. Het vraagt om gerichte aanpassingen van woningen, zorgvastgoed en waar nodig ondersteuning. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners.

Experts
Pieter Schipper
Belangenbehartiger
Frank Diependaal
Adviseur Sectorontwikkeling

Achtergrond

Handreikingen & instrumenten

Wat speelt er?

Een gezamenlijke aanpak door verschillende partijen en het voeren van gesprekken met ouderen draagt bij aan...

Steeds meer woningcorporaties zijn of willen actief aan de slag met doorstroming. Niet als doel op zich, maar als...

Podcast

Podcast · 26 okt 2023

Waarom is doorstroming belangrijk? En hoe kunnen verschillende organisaties dit stimuleren? Je hoort het in de...

Nieuws

Nieuws · 24 okt 2023

Goed wonen is in sommige wijken niet altijd vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan...

Activiteiten