Ouderenhuisvesting

Een groot deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. Ouderen wonen dan ook steeds vaker zelfstandig. Het vraagt om gerichte aanpassingen van woningen, zorgvastgoed en waar nodig ondersteuning. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners.

Expert
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Woon- en zorgbehoefte
Woonvormen
Intermediaire verhuur
Brandveiligheid

In de praktijk