Ouderenhuisvesting

Een groot deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. En dat aantal en de leeftijd neemt de komende jaren alleen maar toe. In 2040 telt Nederland ruim 2,5 miljoen 75+ers. Ouderen wonen ook steeds vaker én langer zelfstandig. Dat vraagt om gerichte aanpassingen van woningen, zorgvastgoed en waar nodig ondersteuning. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners en gemeenten.

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Achtergrond

Handreikingen & instrumenten

In de praktijk

Wat speelt er?

Hoe maak je abstracte doelen uit een woonzorgvisie concreet en werkbaar? En liever nog, hoe werk je met alle...

Senioren aan een passende woning helpen wordt steeds belangrijker. Voor de ouderen zelf, die bijvoorbeeld de trap...

Nieuws

Nieuws · 28 feb 2024

Met de toenemende vergrijzing is er een groeiende behoefte aan aandacht voor de huisvesting van ouderen. Het...

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met...

Activiteiten

21 mei
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
18 jun
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
17 sep
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting