Ouderenhuisvesting

Een groot deel van de bewoners van sociale huurwoningen is ouder dan 65 jaar. En dat aantal en de leeftijd neemt de komende jaren alleen maar toe. In 2040 telt Nederland ruim 2,5 miljoen 75+ers. Ouderen wonen ook steeds vaker én langer zelfstandig. Dat vraagt om gerichte aanpassingen van woningen, zorgvastgoed en waar nodig ondersteuning. Daarbij draait het om goede samenwerking met zorgverleners en gemeenten.

Experts
Pieter Schipper
Belangenbehartiger
Frank Diependaal
Adviseur Sectorontwikkeling

Achtergrond

Handreikingen & instrumenten

Wat speelt er?

Gemeenten zijn in de lead om een regionaal afgestemde woonzorgvisie op te stellen. In samenspraak met...

Nieuws

Nieuws · 9 feb 2024

Ook dit jaar organiseert BZK maandelijks online 'inloop' bijeenkomsten over het rijksprogramma ...

Nieuws

Nieuws · 7 feb 2024

Vanaf 2 januari 2024 kunnen woningcorporaties weer gebruik maken van de subsidieregeling intergenerationeel wonen....

Al meer dan 20 jaar werken BrabantWonen en BrabantZorg nauw samen in noordoost Brabant en Bommelerwaard. ‘Broer en...

Activiteiten

13 mrt
Congrescentrum 1931
Aandachtsgroepen
Leefbare en veilige wijken
Ouderenhuisvesting
19 mrt
online
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting
28 mrt
Online evenement
Aandachtsgroepen
Ouderenhuisvesting