Huisvesting van ouderen heeft brede urgentie

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

In de Actieagenda Wonen hebben we afgesproken dat de sociale huursector in de komende 15 jaar 50.000 eenheden realiseert in geclusterde woonvormen, speciaal voor ouderen. Met het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig wil blijven wonen is dit een urgente opgave. In een reeks artikelen bespreken we inspirerende voorbeelden van corporaties. De eerste in de reeks: WormerWonen.

Een mooi voorbeeld: De Amandelbloesem in Wormerveer

Op 1 april 2022 wordt het laatste (nieuwbouw)deel van de Amandelbloesem opgeleverd. Er zijn dan in totaal 134 nieuwe wooneenheden en gemeenschappelijke voorzieningen voor ouderen gerealiseerd door WormerWonen. Een complex waar bewoners én omwonenden samen komen.

Nieuwbouw versus renovatie

Met een achtergrond in de zorgsector heeft John van Nimwegen, directeur-bestuurder bij WormerWonen, veel ervaring en affiniteit met ouderenhuisvesting. De renovatie en herstructurering van het verouderde verzorgingshuis de Amandelbloesem was hem dan ook op het lijf geschreven. ‘Wij willen bewoners betaalbaar zelfstandig laten wonen, met veel keuzevrijheid en mogelijkheden om actief te zijn en blijven. En met de juiste zorg waar nodig.’ Doordat de corporatie een bestaand complex kon overnemen, helemaal kon strippen en vervolgens weer kon opbouwen naar de moderne maatstaven van de 21ste eeuw, kon het merendeel van de appartementen relatief snel worden opgeleverd. Alleen het laatste deel is nieuwbouw. 

Kijk ook eens bij

Financiering is versnipperd

Een positieve snelle start, maar wat volgens Van Nimwegen nog steeds belemmerend werkt is de financiering van zorg. ‘Het is jammer dat dat nog steeds vanuit verschillende wettelijke regelingen wordt toegewezen, en daardoor versnipperd is. De kosten van bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd in het gemeenschappelijke restaurant, kunnen bovendien vaak helemaal niet gefinancierd worden.’ Terwijl gezamenlijk eten en elkaar ontmoeten juist heel belangrijk is, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan. En daarnaast levert het winst op voor de gezondheid. ‘Waarom niet een subsidie vanuit de overheid om dit te stimuleren?’ vult Van Nimwegen aan.

Echt een succes dat bottom-up, vanuit bewoners en omwonenden, tot stand is gekomen
John van Nimwegen
directeur-bestuurder WormerWonen

Brede exploitatie gemeenschappelijke ruimte

Sinds een aantal jaar organiseren en coördineren vrijwilligers van de Vereniging de Bloesem diverse activiteiten in de Amandelbloesem, zowel voor bewoners als voor omwonenden in de wijk. Daarom besloot de gemeente de locatie een buurthuisfunctie te geven. En daar hoort een subsidie bij. Een welkome aanvulling op de financiële potjes die jaarlijks verdeeld moeten worden over verschillende partijen en projecten. ‘De exploitatie van de gemeenschappelijke ruimte is echt een succes dat bottom-up, vanuit bewoners en omwonenden, tot stand is gekomen.’ 

Kijk ook eens bij

Tips

Van Nimwegen en zijn team hebben een lange weg afgelegd, maar het resultaat mag er zijn. Begin maart bezoeken de huidige raadsleden het complex om te zien en te ervaren waar de jarenlange samenwerking toe heeft geleid.
Voor hen heeft Van Nimwegen enkele tips:

  • Denk aan je eigen vader en moeder bij het organiseren van huisvesting. De doelgroep is zeer divers. Er zijn verschillende behoeften en wensen.
  • Zorg voor een gevarieerd aanbod zodat iedereen individueel, eigen keuzes kan maken (qua woonruimte, deelname aan activiteiten en extra voorzieningen).
  • Voor sommige voorzieningen, zoals een gezamenlijke maaltijd, is bij vrije keuze een grote omvang nodig. Bij 40 wooneenheden en de keuze om wel of niet deel te nemen aan de maaltijd, is een eigen kok niet rendabel.

Enquête Ouderenhuisvesting

In de zomer van 2021 stuurde Aedes een enquête uit onder haar leden waarin gevraagd werd naar beleid, struikelblokken en ambities op het gebied van ouderenhuisvesting. Ook WormerWonen heeft hieraan deelgenomen.
De resultaten van de enquête worden gebruikt voor de ontwikkeling van een programma om de ambities over ouderenhuisvesting waar te kunnen maken.