Pieter van Hulten

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Pieter van Hulten

Actief als regionale belangenbehartiger in Zuid-Holland. Daarnaast belangenbehartiger op het sociaal domein en specifiek de volgende dossiers en projecten: Bijzondere doelgroepen o.a. woonwagenbewoners, uitstromers m.o., Leefbaarheid, Dakloosheid en Veiligheid.