Regionale woningmarkten

De Nederlandse woningmarkt is zeer divers. De werkgebieden van woningcorporaties verschillen dan ook sterk per regio. Deze regionale verschillen zullen verder toenemen. Lokale en regionale samenwerking en prestatieafspraken tussen corporaties, overheden en betrokken organisaties bieden voor alle partijen veel voordelen.  

Handreikingen & Instrumenten

Praktijkvoorbeelden

Regiokaarten

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 6 mei 2024

In oktober vindt de 10e editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting plaats. Tijdens een tweedaagse...

Nieuws

Nieuws · 21 dec 2023

~ longread ~

Een natuurlijk bondgenootschap, zo mag je de samenwerking tussen de corporaties Acantus...

Hoe kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten samen werken aan de opgave die voor ons ligt: voldoende...

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op...