Regionale woningmarkten

De Nederlandse woningmarkt is zeer divers. De werkgebieden van woningcorporaties verschillen dan ook sterk per regio. Deze regionale verschillen zullen verder toenemen. Lokale en regionale samenwerking en prestatieafspraken tussen corporaties, overheden en betrokken organisaties bieden voor alle partijen veel voordelen.  

Handreikingen & Instrumenten

Praktijkvoorbeelden

Prestatieafspraken

Regiokaarten

Regio Noord
Regio Noordwest
Regio Oost
Regio Zuid
Regio Zuidwest