Regionale woningmarkten

De Nederlandse woningmarkt is zeer divers. De werkgebieden van woningcorporaties verschillen dan ook sterk per regio. Deze regionale verschillen zullen verder toenemen. Lokale en regionale samenwerking en prestatieafspraken tussen corporaties, overheden en betrokken organisaties bieden voor alle partijen veel voordelen.  

Handreikingen & Instrumenten

Praktijkvoorbeelden

Regiokaarten

Wat speelt er?

Hoe kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten samen werken aan de opgave die voor ons ligt: voldoende...

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op...

Nieuws

Nieuws · 15 feb 2023

‘Rotterdam-Zuid staat er beter voor, maar we zijn er nog lang niet. We hebben u, de verenigde corporaties, hard...

Nieuws

Nieuws · 2 mei 2022

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de verhuurderheffing is in consultatie. Dit jaar is de heffing 500 miljoen...